Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kunskapscentrum för äldres munhälsa

Vårt uppdrag är att vara en samlande enhet för alla typer av frågor kring äldres munhälsa och tandvård i Region Örebro län. Vi knyter ihop och synliggöra kunnande och skapar strategier inom området äldres munhälsa.

Kostnadsfritt munhälsamtal - erbjudandet gäller alla som är 75 år eller äldre
En äldre man och en äldre kvinna lutar sig mot varandra.

För dig som är patient, anhörig eller verksam i en förening

Regelbunden tandvårdskontakt

Att kunna äta, njuta av maten och delta i sociala aktiviteter är viktiga aspekter av hälsa, liksom för förmågan till återhämtning efter sjukdom. En frisk mun underlättar ett friskt liv i övrigt och är lika viktigt som en god allmänhälsa.

Då vi åldras förändras kroppen, vilket också märks i munnen och gör den regelbundna tandvårdskontakten extra viktig. Besök hos tandläkare eller tandhygienist förebygger framtida problem och hjälper till att behålla en god munhälsa. Dålig munstatus kan leda till värk, svälj- och tuggsvårigheter samt undvikande av samvaro med andra.

Kosten

Ät tre huvudmål, frukost, lunch och kvällsmat, och två mellanmål per dag. Om du äter på regelbundna tider kan du unna dig att fika både på för- och eftermiddagen, utan att ha dåligt samvete.
Undvik småätande mellan måltiderna. Detta gäller även drycker som kaffe med socker och juice, men drick gärna kranvatten kontinuerligt under dagen.

Bord med mat som kaffe, bröd, frukt, tårta, bulle och dricka

Fluorid

Att tillföra tänderna fluor är ett bra sätt att skydda sig mot att det blir hål i dem. Fluor kan reparera ytliga skador på tänderna och förhindra att det uppstår nya.

Att borsta tänderna två gånger dagligen med fluoridtandkräm är ett bra grundläggande skydd. Saliven skyddar mot karies och fluoridens närvaro motverkar syrabildning som kan ge karies.

Vid ökad ålder, vissa sjukdomstillstånd och intag av mediciner minskar salivsekretionen. Man blir då muntorr, vilket i sin tur medför förhöjd kariesrisk. Det är då bra att tillföra ytterligare fluorid utöver flouridtandkrämen. Det Folktandvården rekommenderar är Fluoridskölj 0,2%. Andra fluoridtillskott är fluoridtabletter och fluoridtuggummin.

Läs mer om fluorbehandling på 1177.se

En grön flaska med fluorsköljning 0,2 % och en mugg.

Muntorrhet

Vid muntorrhet är det viktigt att dricka vatten ofta. Det är även skönt att använda något som smörjer och håller slemhinnan fuktig. Det finns ett flertal produkter, exempelvis fuktsprayer, fuktgeler och sugtabletter, som både är smörjande och salivstimulerande.

Munhälsosamtal

Alla länsinvånare som är 75 år eller äldre erbjuds ett kostnadsfritt munhälsosamtal per telefon med en av Folktandvårdens legitimerade tandhygienister.
Här kan du boka ditt munhälsosamtal.

 

Gult och blått kort med texten Intyg

Gult eller blått tandvårdskort
Kortet är ett intyg att du har nödvändig tandvård eller tandvård vid långvarig sjukdom och funktionsnedsättning.

Gul medicinlista

Kopia av aktuell medicinlista
Glöm inte heller att informera personalen om eventuella sjukdomar och allergier.

Vitt frikort

Frikort hos Region Örebro län
Kortet är ett intyg att du har högkostnadsskydd genom sjukvården i Region Örebro län.

 

Vad kostar det?
200 kr vid besök hos tandläkare
200 kr vid besök hos tandhygienist
För dig som har tandvårdskort och är 85 år eller äldre är besöket avgiftsfritt.

Skriva ut informationen

 

Vad är Kunskapscentrum för äldres munhälsa?
Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM) är inte en klinik eller remissinstans utan en samlande enhet för all kompetens inom äldres munhälsa, både inom tandvårdsprofessionen och utanför i andra verksamheter.

Måste jag kontinuerligt uppsöka vård hos tandläkare och tandhygienist?
Ja, för att ha en god munhälsa genom hela livet är det viktigt att med regelbundna besök hos tandläkare och tandhygienist. Det är särskilt viktigt att inte förlora denna kontakt om ditt allmäntillstånd förändras eller din medicinering ökar.

Räcker det att enbart borsta tänderna?
Tandborstning är grundläggande för god munhälsa, men kan med fördel kompletteras med tandtråd, mellanrumstandborste och fluor i någon form. 

Min medicinering har lett till muntorrhet, vad kan jag göra åt detta?
Muntorrhet kan lindras genom intag av vatten och olika produkter som är framtagna för att just lindra muntorrhet. Produkterna finns att köpa på apotek eller tandvårdskliniker. Vid muntorrhet är det viktigt att tänka på regelbundna måltider, noggrann tandvård och användning av fluor. Om dina besvär är mycket svåra bör du uppsöka tandvård.

Vad finns det för ekonomiskt stöd att få?
Det finns olika bidrag att få; allmänt tandvårsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och Region Örebro läns tandvårdsstöd. Det finns också högkostnadsskydd. 

På 1177 finns information om kostnader och ersättningar inom tandvård

Har du en fråga du vill få svar på?

Kontakta oss per telefon eller mail.

Kunskapscentrum för äldres munhälsa

Våra tandhygienister besöker ofta olika typer av föreningar, såsom pensionärsföreningar, för att informera om munhälsa.
Vill ni också boka in en föreläsning för er förening?

Kontakta oss

Kunskapscentrum för äldres munhälsa

För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården

Kunskapscentrum för äldres munhälsa, har ett nätverk av tandvårdspersonal i hela Örebro län. Vi erbjuder föreläsningar, utbildningar och informationsmaterial inom området äldres munhälsa.

Mer information finns på vår webbplats för vårdgivare

För dig som arbetar inom tandvården

Kunskapscentrum för äldres munhälsa arbetar kontinuerligt för att vidarutveckla tandvårdskompetensen inom området äldres munhälsa genom utbildningar och samverkan.

En viktig del i arbetet är Äldresamordnare, utsedd personal på varje klinik inom Folktandvården samt vissa privata kliniker, som arbetar med särskilt fokus på äldres munhälsa.

Mer information finns på vår webbplats för vårdgivare

Sveriges befolkning blir allt äldre och allt fler har egna tänder och/eller avancerade ersättningskonstruktioner. På senare tid har också munhälsans betydelse för allmän hälsa hamnat i fokus.

Vilka är vi?

Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM) har en verksamhetschef och en sjukhustandläkare som samordnar kompetenser och resurser inom området äldres munhälsa. Tandhygienister från Folktandvårdens folkhälsoenhet är knutna till KCÄM och föreläser om munhälsa och munvård för olika organisationer och föreningar.

Vad gör vi?

KCÄM tillkom genom ett initiativ i landstingsfullmäktige och invigdes andra juni 2014. Uppdraget är att vara en samlande enhet i hela länet för alla typer av frågor som rör äldres munhälsa och tandvård. KCÄM ska knyta ihop och synliggöra kompetenser och lägga upp strategier inom området äldres munhälsa och tandvård tillsammans med och för:

  • länsinvånare
  • tandvårdspersonal
  • personal inom hälso- och sjukvård och omsorg

Inom Kunskapscentrum för äldres munhälsa ska vi ta vara på, sprida och utveckla kunskap och erfarenhet samt nätverka, samverka och påverka på lokal, regional och nationell nivå.

Vem är egentligen äldre?

"Äldre" är en oerhört heterogen grupp varför vi i diskussionen kring äldres munhälsa utgår från det totala omvårdnadsbehovet. Utifrån detta skapas indelningen oberoende, sköra och beroende äldre. Indelningen baseras därmed inte på en särskild ålder. Det är främst grupperingen sköra som KCÄM vill nå då det ofta är under denna tid som den kontinuerliga tandvårdskontakten går förlorad.

Kontakter

Kunskapscentrum för äldres munhälsa

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 september 2021