Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Folktandvårdens folkhälsoenhet

Vi arbetar hälsofrämjande med länets innevånare i alla åldrar.

Vår verksamhet består av tre delar:

  • Generella munhälsoinsatser - inriktar sig på munhälsa bland barn och unga.
  • Uppsökande verksamhet - utför munhälsobedömningar på personer som är berättigade till tandvårdsstödet, Nödvändig tandvård.
  • Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM) - är en enhet för alla  frågor kring äldres munhälsa och tandvård i Region Örebro län. 
Tandvårdspersonal står utomhus och pratar med två superhjältar

Folkhälsoenheten arbetar ofta med dramapedagogik när dom besöker förskolor och skolor.

Generella munhälsoinsatser

Vi har tillsammans med ett sextiotal förskolor i länet infört daglig tandborstning med fluoridtandkräm. Syftet är att stärka barnens möjligheter till ett liv med hela och friska tänder.

Barnen borstar själva sina tänder med fluoridtandkräm. Denna insats ersätter inte att man hemma fortsätter att borsta barnens tänder varje morgon och kväll med fluoridtandkräm.

gladatanden300.jpg

Kontaktpersoner

Örebro - Mia Schultz
Degerfors - Erika Skålberg
Norra länsdelen - Ingrid Persson
Södra länsdelen - Cecilia Mattsson

Folktandvårdens folkhälsoenhet

Här kan du få råd och stöd om hur du bäst tar hand om ditt barns munhälsa.
Vi ger råd om bra matvanor och praktiska tips om tandborstning i vår tandborstskola.
Vi har ett nära samarbete med barnavårdscentralerna och familjecentralerna i  Brickebacken, Oxhagen, Varberga och Vivalla.

Tandvårdspersonal i vita kläder sitter och pratar med en förälder som har två barn i sin famn.

Besöksadresser

Viva Tanden Brickebacken
Brickebackens centrum
Granrisvägen 23

Viva Tanden Oxhagen
Oxhagens centrum
Tornfalkgatan 25

Viva Tanden Varberga
Varberga centrum
Varbergagatan 75

Viva Tanden Vivalla
Vivalla centrum
Poesigatan 20E

Kontakt

Folktandvårdens folkhälsoenhet

Cariogram är ett hjälpmedel som räknar ut hur stor sannolikheten är att utveckla karies (hål i tänderna). Programmet ger också förslag på förebyggande åtgärder som kan minska risken för karies. 

Cariogram finns som app. Appen är gratis.

Ladda ner appen genom App Store

Ladda ner appen genom Google play

 

En appsymbol som visar en vit tand mot en svart bakgrund. Runt tanden finns en ring med färgerna blått,grönt, gult och rött.

 

Det går också att ladda ner Cariogram till din dator.

Ladda ner Cariogram till din dator

Tandresan är en tävling som pågår 23 augusti 2021 - 27 april 2022 för årskurs fyra. Priset är en heldag med tema mun och tänder på Parken Zoo i Eskilstuna.

Tävlingsmomenten består av en tandborstning- och kostaktivitet under två veckor samt att klasserna skall skapa ett kreativt tävlingsbidrag. Bidraget kan vara i form av en text, film, dikt, teckning eller nåt annat kreativt.

 

fluorhaj.jpg


Exempel på tidigare bidrag som vunnit

Hagaskolan 4A (Kumla) bidrag 2019/2020

En sockerutställning som visar hur mycket socker det finns i olika produkter.

Sockerutställning

 

Tandtroll som har hackat hål i en tand.

Tandtroll

 

En tavla med ett rött hjärta.

Hjärta

Uppsökande verksamhet

Den uppsökande verksamheten har fokus på att utföra munhälsobedömningar på personer som är berättigade till tandvårdsstödet, Nödvändig tandvård.
I vårt uppdrag ingår även att utbilda vård- och omsorgspersonal i munhälsa.

Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM)

Kontakter

Folktandvårdens folkhälsoenhet

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 september 2021