Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Folktandvårdens folkhälsoinsatser

Vi arbetar hälsofrämjande med länets innevånare i alla åldrar. Varje år gör vi cirka 530 besök i skolklasser och 3 500 munhälsobedömningar på vård- och omsorgsboenden och i det egna hemmet.

Vår verksamhet består av tre delar:

  • Munhälsoinsatser riktade till barn och unga görs i olika nivåer. Vissa insatser erbjuds alla barn i Örebro län, medan en del erbjuds där behovet är störst baserat på rapporten ”socioekonomisk klusteranalys och
    tandhälsa”.
  • Uppsökande munhälsoinsatser utför munhälsobedömningar på personer som bor på vård- och omsorgsboende eller i eget boende och är berättigade till tandvårdsstödet nödvändig tandvård. 
  • Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM) är en samlad enhet för frågor och utveckling gällande äldres munhälsa.
Tandvårdspersonal står utomhus och pratar med två superhjältar

Folktandvårdens folkhälsoinsatser arbetar ofta med dramapedagogik när dom besöker förskolor och skolor.

Munhälsoinsatser till barn och unga

Vi har tillsammans med ett sextiotal förskolor i länet infört daglig tandborstning med fluoridtandkräm. Syftet är att stärka barnens möjligheter till ett liv med hela och friska tänder.

Barnen borstar själva sina tänder med fluoridtandkräm. Denna insats ersätter inte att man hemma fortsätter att borsta barnens tänder varje morgon och kväll med fluoridtandkräm.

En tecknad tand som hoppar på en röd tandborste. Text Glada tanden

Kontaktpersoner

Örebro - Mia Schultz
Degerfors - Erika Skålberg
Norra länsdelen - Ingrid Persson
Södra länsdelen - Cecilia Mattsson

Kontakt

Folktandvårdens folkhälsoinsatser

Här kan du få råd och stöd om hur du bäst tar hand om ditt barns munhälsa.
Vi ger råd om bra matvanor och praktiska tips om tandborstning i vår tandborstskola.
Vi har ett nära samarbete med barnavårdscentralerna och familjecentralerna i  Brickebacken, Oxhagen, Varberga och Vivalla.

Tandvårdspersonal i vita kläder sitter och pratar med en förälder som har två barn i sin famn.

Besöksadresser

Viva Tanden Brickebacken
Brickebackens centrum
Granrisvägen 23
019-602 67 60

Viva Tanden Oxhagen
Oxhagens centrum
Tornfalkgatan 25
019-602 67 60

Viva Tanden Varberga
Varberga centrum
Varbergagatan 75
019-602 67 60

Viva Tanden Vivalla
Vivalla centrum
Poesigatan 20E
019-602 67 60

Kontakt

Folktandvårdens folkhälsoinsatser

Cariogram är ett hjälpmedel som räknar ut hur stor sannolikheten är att utveckla karies (hål i tänderna). Programmet ger också förslag på förebyggande åtgärder som kan minska risken för karies. 

Cariogram finns som app. Appen är gratis.

Ladda ner appen genom App Store

Ladda ner appen genom Google play

 

En appsymbol som visar en vit tand mot en svart bakgrund. Runt tanden finns en ring med färgerna blått,grönt, gult och rött.

 

Det går också att ladda ner Cariogram till din dator.

Ladda ner Cariogram till din dator

Skolorna är igång och det är även Folktandvårdens tävling för årskurs fyra!
Priset är en heldag med tema mun och tänder på Parken Zoo i Eskilstuna.

Tävlingsformulär och mer information om tandresan

Uppsökande munhälsoinsatser

Folktandvårdens uppsökande munhälsoinsatser har fokus på att utföra munhälsobedömningar på personer som är berättigad till tandvårdsstödet nödvändig tandvård. Nödvändig tandvård är tandvård för dig som har ett stort behov av omvårdnad i det dagliga livet.
I vårt uppdrag ingår också att utbilda vård- och omsorgspersonal i munhälsa.

På Tandvårdsenhetens webbsida kan du läsa mer om nödvändig tandvård.

Kontaktpersoner

Karlskoga, Degerfors  - Elisabeth Bernström
Norra länsdelen - Ingrid Persson
Nora, Hällefors - Johanna Hansson Pohlmann
Södra länsdelen - Cecilia Mattsson
Örebro - Marie Rådström

Kontakt

Folktandvårdens uppsökande munhälsoinsatser

Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM)

Vårt uppdrag är att vara en samlande enhet för alla typer av frågor kring äldres munhälsa och tandvård i Region Örebro län. Vi knyter ihop och synliggöra kunnande och skapar strategier inom området äldres munhälsa.

Patient, anhörig eller verksam i en förening

Om du är patient, anhörig eller verksam i en förening kan du läsa mer om oss på vår webbsida. Där kan du som är 75 år eller äldre också testa din munhälsa och boka tid för ett kostnadsfritt munhälsosamtal.

Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM)

Vårdpersonal eller tandvårdspersonal

Om du är vårdpersonal eller tandvårdspersonal kan du ta del av informationsmaterial och utbildningar på Region Örebro läns webbplats för vårdgivare.

Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM) - webbplats för vårdgivare

Kontakt

Kunskapscentrum för äldres munhälsa

Kontakter

Folktandvårdens folkhälsoinsatser
Folktandvårdens uppsökande munhälsoinsatser
Kunskapscentrum för äldres munhälsa

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 januari 2024