Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Trainee inom Folktandvården

Folktandvården erbjuder traineeutbildning för nyutexaminerade tandläkare och tandhygienister. Målet är att stärka varje behandlare i sin nya yrkesroll och i organisationen.

Utbildningen innehåller föreläsningar, seminarier, gemensamma terapimöten, auskultationer, praktiska moment och handledning, allt med ett patientnära perspektiv. 

Handledning under hela utbildningen

Under utbildningen får du också handledning av en utsedd handledare på kliniken. Ni har avsatt tid tillsammans enligt ett schema. Handledaren ger dig möjlighet att diskutera dina patientfall och hjälpa till med terapiplaneringar. Handledaren utbildar dig även i rutiner för barntandvården samt riskbedömning, behandlingsplan och recallvärden för en korrekt vårdrapport.

Extra utbildningstillfällen

Under traineeutbildningens tredje termin ges du möjlighet att auskultera vid valfri specialitet under två dagar, sex timmar vardera. Du kan välja att göra två dagar inom samma område eller en dag inom två olika områden.

Du kommer också att få arbeta på Folktandvårdens länsjour regelbundet under sex månader. Syftet är att du ska utvecklas och få en ökad förståelsen för akuttandvård och Folktandvårdens uppdrag.

Föreläsningsprogram

Föreläsningsdag 1-5 hålls kl. 08.00 – 15.00 med en timmes lunch (om inte annat anges). Föreläsningsdag 6 hålls kl. 08.00 – 17.00 med en timmes lunch (om inte annat anges).

 • Introduktion till traineeprogrammet och presentation av deltagare.
 • Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet.
 • Journalskrivning - vad är tillräckligt?
 • Bra och dåliga exempel. Avvikelser och verkliga fall i seminarieform.
 • Frisktandvård, riskgruppering och avtal.
 • Patientfall.

Folktandvårdens riktlinjer för ortodonti.

 • Vad förväntas av oss i allmäntandvården?
 • Teori och praktiska övningar.

Effektivt vårdomhändertagande för friska och sjuka patienter:

 • Terapiplanering, kostnadsförslag och patientens flöde genom sin behandling.
 • Digitala vårdmöten.
 • Karies- och parodontitriktlinjer.
 • Samhällsodontologi.
 • Patientfall i grupp.

Teamtandvård.

Föreläsningar med patientfall inom:

 • Jourtandvård
 • Försörjningsstöd
 • Tandvårdsstöden

För tandläkare:

 • Generella sederingsprinciper.

För tandhygienister:

 • Fyllningsterapi i teorin med modellövning.

 • Karriärvägar inom Folktandvården Region Örebro län.
 • Vanliga patientfall typiska för specialiteten.
 • Remisskrivning, nivå och utformning.
  - Pedodonti och ortodonti 
  - Protetik
  - Endodonti
  - Parodontologi
  - Bettfysiologi
  - Röntgen
  - Handledarskap, odontologiskt ansvarig tandläkare och chefsskap.
  - Forskning och utvecklingsprojekt.

Avslutning och utvärdering.

Kontakter

Folktandvården

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 december 2022