Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Trainee inom Folktandvården

Folktandvården erbjuder traineeutbildning för nyutexaminerade tandläkare och tandhygienister. Målet är att stärka varje behandlare i sin nya yrkesroll och i organisationen.

Folktandvården erbjuder en 1,5-årig traineeutbildning för nyutexaminerade tandläkare och tandhygienister. Utbildningen innehåller föreläsningar, seminarier, gemensamma terapimöten, auskultationer, praktiska moment, allt med ett patientnära perspektiv.
Målet är att stärka varje tandläkare och tandhygienist i sin nya yrkesroll och i organisationen.

Handledning under hela utbildningen

Trainee ska inte ha handledningstid på hemmakliniken de veckor som de är på den gemensamma Folktandvårdskliniken under termin 2.
På kliniken finns en utsedd handledare. Ni har avsatt tid tillsammans enligt schemat nedan, vilket kan korrigeras efter behov.
Handledaren på kliniken utbildar traineetandläkaren/traineetandhygienisten i rutiner för barntandvården samt riskbedömning, behandlingsplan och recallvärden för en korrekt vårdrapport. Verksamhetschefen avgör tillsammans med handledaren när traineetandläkaren och traineetandhygienisten kan börja med undersökningar på barn.

Extra utbildningstillfällen

Under traineeutbildningens 3:e termin ges möjlighet att auskultera vid valfri specialitet 2 dagar á 6 timmar. Det kan göras antingen 2 dagar inom samma område eller 1 dag inom 2 olika områden.

Föreläsningsprogram

Föreläsningsdag 1-4 hålls kl. 08.00 – 15.00 med en timmes lunch (om inte annat anges). Föreläsningsdag 5-6 hålls kl. 08.00 – 17.00 med en timmes lunch (om inte annat anges).

 • Introduktion till traineeprogrammet och presentation av deltagare.
 • Tillämpning av prislista + effektiv vård.
 • Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet.
 • Journalskrivning - vad är tillräckligt?
  (Bra och dåliga exempel. Avvikelser, verkliga fall i seminarieform).

 • Effektivt vårdomhändertagande för friska och sjuka patienter.
  (Terapiplanering, kostnadsförslag och patientens flöde genom sin behandling. Digitala vårdmöten. Karies- och parodriktlinjer. Samhällsodontologi. Patientfall i grupp).
 • Generella sederingsprinciper
  (Fokus på Midazolam, Anmälan öppen även för övrig personal).

 • Folktandvårdens riktlinjer för ortodonti.
  (Vad förväntas av oss i allmäntandvården? Teori och praktiska övningar).

 • Jourtandvård
  (Föreläsning med patientfall).
 • Försörjningsstöd
  (Föreläsning och seminarium med patientfall).
 • Tandvårdsstöden
  (Föreläsning och seminarium med patientfall).
 • Teamtandvård
 • Frisktandvård, riskgruppering och avtal.
  (Föreläsning och seminarium med patientfall).

Samtliga specialistområden förutom Ortodonti och Pedodonti som presenterats tidigare. Informativ redovisning som specialisten bedömer nödvändig inom allmäntandvård. Patientfall samt remisskrivning.

 • Protetik och Parodontologi
 • 1 tim lunch
 • Käkkirurgi och Orofacial medicin

 • Endodonti och Bettfysiologi
 • 1 tim lunch
 • Radiologi och Folktandvårdens tandtekniska laboratorium
 • Handledarskap, odontologiskt ansvarig tandläkare (OATDL)
 • Forskning och utvecklingsprojekt

09:30-13:00
Avslutning och utvärdering.

Kontakter

Folktandvården

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 mars 2024