Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Introduktionsdag Folktandvården

All ny personal, oavsett tidigare yrkeserfarenhet eller yrkesgrupp, får en introduktionsdag där Folktandvårdens uppdrag och organisation presenteras. Dagen innehåller även information om Folktandvårdens olika stödfunktioner. Denna dag är obligatorisk för all nyanställd personal.

Introduktionsdag - innehåll

 • Folktandvården i Region Örebro län - vilken roll har vi och vem styr över vårt uppdrag? Politisk styrning och kunskapsstyrning.
 • HR – vad behöver jag som anställd i Folktandvården veta om arbetsregler, komp, övertid/schema, semester, friskvård och regionhälsan?
 • Bemötande av patienter och patientsäkerhet - varför vi ska skriva avvikelser och vad händer med inkomna avvikelser och klagomål. Vem får läsa min journal och vems journal får jag läsa?
 • Viktigt att veta på kliniken
  - vårt uppdrag inom barntandvården, prioriteringslistan, barn som far illa, hantering av uteblivande barn
  - generella uppdrag och tandvårdsstöden
  - grunder i prislistan, referenspris, högkostnadsskydd, ATB och STB
  - Frisktandvård - vad är det?
 • Att tala genom tolk.
 • Verksamhetsstöd - vad är det? Vårdsystem, kundcenter, frisktandvård, barnkonventionen, journalutlämning, brand och kemikalier.
 • Folktandvårdens folkhälsoenhet -  vad är uppdraget och när möts våra världar?
 • Folktandvårdens tandtekniska laboratorium - vad händer där?

Kontakter

Folktandvården

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 december 2022