Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Hällefors vårdcentral

Om du blir sjuk, har skadat dig eller behöver hjälp med din psykiska hälsa är det i första hand till vårdcentralen du ska vända dig. Vi kan även hjälpa dig att leva mer hälsosamt.

Du kan ringa oss eller kontakta oss genom våra e-tjänster.

Testa dig för covid-19

Vaccinera dig mot covid-19 hos oss: 4 november

Nu kommer vi till Hällefors vårdcentral och vaccinerar mot covid-19!

Torsdag 4 november, drop-in

kl. 08.30-11.00 dos 3, för dig som är 80+ eller har hemtjänst

OBS! Det måste ha gått minst sex månader sedan du fick dos 2. 

kl. 14.00-16.00 för dos 1 eller 2.

Du behöver alltså inte boka någon tid utan kan bara komma hit. 

Vaccination mot influensa

Du kommer att kunna vaccinera dig mot influensa på vissa av länets vårdcentraler eller på vaccinationsmottagningarna. Innan du kommer ska du boka en tid.

Webbtidbokningen startar den 30 oktober. Region Örebro läns telefonbokning öppnar den 31 oktober. Läs mer om influensavaccination på 1177.se

Familjesamverkansteamet

Familjesamverkanstamet är ett samverkansstöd i ärenden kring familjer med behov av flera olika stödinsatser. 
Teamets medarbetare finns för att skapa förutsättningar för god samverkan mellan familjen och verksamheter, samt mellan verksamheter. Familjesamverkansteamet är ett samverkansprojekt mellan Region Örebro län och Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Hällefors och Nora kommuner. 

Är du nyfiken på Familjesamverkansteamet? Läs mer här.

Riktade hälsosamtal

Din hälsa är viktig! Därför kommer du som under innevarande år fyller 40, 50, 60 eller 70 år och som tillhör Hällefors vårdcentral att bli erbjuden ett Riktat hälsosamtal. Håll utkik efter din kallelse. Läs mer här om Riktade hälsosamtal.

Telefonnummer

0591-685 50

Telefontider

Måndag-Fredag 07:30-17:00

Öppettider

Måndag-Fredag 08:00-17:00

Texttelefon

019-670 25 33

Ring oss om du behöver råd eller boka tid

Du får en telefontid när vi ringer upp dig. Du kan då få hjälp direkt på telefon, alternativt bokas du in för ett besök hos lämplig vårdpersonal utifrån det besvär du har. 

Om du vet vilken mottagning på vårdcentralen du behöver kontakt med så kan du i de flesta fall höra av dig direkt dit. 

Akuttelefon

Använd detta telefonnummer vid akuta medicinska besvär, exempelvis vid oro för allergisk reaktion, vid skärskador som kan behöva sys eller liknande.

Telefonnummer

0591-685 51

Öppettider

Måndag-Fredag 08:00-17:00

När vårdcentralen är stängd

Om du blir sjuk eller skadar dig på kvällen eller under helgen och inte kan vänta till nästa vardag, kontakta:

Vårt utbud

Telefonnummer

0591-685 35

Telefontider

Måndag-Fredag 07:00-17:00

Astma- och KOL-mottagningen utreder och behandlar patienter som har astma, KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), långdragen hosta eller annan lungsjukdom. Vi ger även stöd till dig som vill sluta röka eller snusa.

Du blir remitterad till den här mottagningen av läkare eller sjuksköterska.

Telefonnummer

0591-685 61

Telefontider

Måndag-Fredag 07:00-17:00

På barnavårdscentralen, BVC, följer vi ditt barns utveckling, erbjuder stöd i att vara förälder och hjälper till med frågor om ditt barns hälsa.

Den första kontakten med oss får du oftast någon vecka efter ni kommit hem från BB. Kontakten med oss fortsätter sedan fram tills barnet börjar i förskoleklass.

Vi undersöker ditt barns hälsa och vaccinerar för att förebygga och upptäcka sjukdomar. Det är kostnadsfritt och frivilligt att besöka BVC. Vi kallar ditt barn till regelbundna kontroller. Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor om ditt barns hälsa eller utveckling

Telefonnummer

0591-685 05

Telefontider

Måndag-Fredag 07:00-17:00

På barnmorskemottagningen kan vi hjälpa dig med preventivmedel, frågor om graviditetstest och råd kring din sexuella hälsa. Du kan också komma till oss för att testa dig för könssjukdomar eller för att göra gynekologiskt cellprov.

Under graviditeten följer vi dig och ditt barns hälsa och utveckling. Vi hjälper även till med frågor kring graviditet och förlossning. Kontakta oss så snart du vet att du är gravid.

Vänta barn

För dig som är ung

Du kan kontakta barnmorska på vårdcentralen, men du kan även vända dig till ungdomsmottagningen till och med det år du fyller 22. Vi hjälper dig med frågor om sexualitet, graviditet, identitet och preventivmedel. 

Ungdomsmottagningen Örebro län

Telefonnummer

0591-685 60

Telefontider

Måndag-Fredag 07:00-17:00

På diabetesmottagningen får du som har diabetes träffa diabetessköterska, läkare eller dietist. Här får du råd om hur du kan leva ett bra liv med din diabetes och hur du ska göra för att förebygga försämringar i din sjukdom. Du kan själv beställa tid till mottagningen. Du kan också få remiss av distriktsläkare.

Medicinsk fotvård

Du som har diabetes och har förhårdnader eller nedsatt känsel eller cirkulation i fötterna kan få hjälp med förebyggande och behandlande fotvård för att undvika komplikationer. Du behöver en remiss från din diabetessköterska eller läkare på vårdcentralen för att få komma till vår medicinska fotvårdsterapeut.

Telefonnummer

0706-293434

Telefontider

Måndag-Fredag 13:00-13:30

Hos dietisten kan du få individuell kostrådgivning eller undervisning i grupp. Det är patienter med dessa besvär som har möjlighet att träffa dietisten:

- Diabetes typ 2 eller förstadie till diabetes typ 2 (prediabetes)

- Graviditetsdiabetes

- KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och ett BMI på 22 eller lägre, alternativt ofrivillig viktnedgång

- IBS, känslig tarm

Du som har diabetes typ 2 kan själv boka tid hos dietisten, övriga behöver remiss från sjuksköterska eller läkare för att få komma.

Obs! Dietister finns inte vid alla vårdcentraler så det kan hända att du behöver åka till en annan vårdcentral om du fått en tid hos dietisten. Det framgår av den kallelse du fått.

På drop in-mottagningen erbjuds du en kort bedömning av ett nytillkommet besvär.

Om du har haft dina besvär längre än två veckor, har besvär som kan behöva utredning eller om du har behov av sjukintyg, ring vår rådgivning och tidsbokning eller boka en tid via våra e-tjänster.

Hos oss kan du till exempel få hjälp med övre luftvägsinfektion, besvär från öra, hals, urinvägar, hudbesvär, sårskador eller akuta smärtor från muskler och leder.

Telefonnummer

0591-685 16

Telefontider

Måndag-Fredag 08:00-17:00

På laboratoriet träffar du personal som tar prover och analyserar dem eller skickar vidare dem för analys. Alla prover måste vara beställda av vårdpersonal.

Du behöver boka tid innan du kommer till vår provtagning.

Telefonnummer

0591-685 59

Du kan kontakta oss om du känner dig nedstämd, stressad eller orolig på ett sätt som påverkar ditt liv. Du behöver ingen remiss. Vi kan även erbjuda stöd vid exempelvis kris, sorg, ångest eller när svårigheter i din livssituation påverkar din hälsa.

Fler mottagningar för barn och unga

Förutom den hjälp vårdcentralen kan erbjuda finns andra mottagningar som också kan hjälpa barn och unga att må bättre.

Barn och unga 6-14 år

Barn och unga mellan 6 och 14 år kan även få hjälp hos Primärvårdens samtalsmottagning. Hit kan barn och unga komma tillsammans med förälder och träffa en kurator.

Samtalsmottagningen primärvård 6-14 år

Ungdomar 15-22 år

Du som är mellan 15 och 22 år kan även vända dig till ungdomsmottagningen. Där kan du få hjälp med frågor om sexualitet, identitet, eller om du behöver prata med någon om stress, oro eller ångest. Inga problem eller frågor är för stora eller för små.

Ungdomsmottagningen Örebro län

Telefonnummer

0591-685 39

Telefontider

Måndag-Fredag 08:30-13:30

En sjukgymnast hjälper dig om du har smärta, är stel eller har andra problem från muskler, leder och nerver som påverkar din vardag eller din förmåga att röra dig. Vi kan även hjälpa dig behålla eller öka din fysiska aktivitet.
Du som har en neurologisk sjukdom eller skada kan få hjälp av en sjukgymnast/fysioterapeut med särskild kompetens inom neurologi.

För dig som är över 65 år och inte kan ta dig till vårdcentralen finns möjlighet att få en bedömning gjord i hemmet och stöd i fortsatt träning av våra hemrehab-sjukgymnaster.

Du kan kontakta oss direkt utan remiss.

Vi erbjuder Artrosskola

Vi har artrosskola enligt BOA (Bättre omhändertagande av patienter med artros). Här ger vi fördjupad kunskap om artros och fysisk aktivitet samt möjlighet till träningsinstruktion i grupp eller individuellt.

Läs om Artrosskola på 1177.se

Läs mer om BOA-registret och Artrosskola

Du som har kommit överens om träning med din sjukgymnast/fysioterapeut har möjlighet att använda vår träningslokal under din behandling.

Våra sjuksköterskor ger dig råd och gör en första medicinsk bedömning när du ringer eller besöker vårdcentralen. De hjälper dig också med behandling och kontroller av olika sjukdomar och besvär, till exempel injektioner, att mäta blodtryck, lägga om sår eller ta bort stygn.

Läkarna på vårdcentralen utreder och behandlar de vanligaste sjukdomarna i alla åldersgrupper. Skulle du behöva hjälp av andra specialister remitterar vi dig vidare.

Visst kan du sluta röka!

Många som röker och snusare känner ofta att de både vill och inte vill sluta använda tobak i någon form. Det finns många olika sätt att sluta använda tobak på och bli fri från beroendet. Vi hjälper dig på ditt sätt.

regionorebrolan.se/sv/slutaroka

Telefonnummer

0591-685 00

Telefontider

Måndag-Fredag 08:00-17:00

Öppettider

Måndag-Fredag 08:00-17:00

Kontakta oss för administrativa frågor som till exempel:

- Frågor om faktura och betalning

- Få frikort utfärdat

- Lista om dig till denna vårdcentral

Observera att du inte kan ställa frågor om din vård och hälsa till oss.

Telefonnummer

0587-843 67

Rehabiliteringskoordinatorn kan ge dig stöd i din sjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete.

Rehabkoordinatorn kan även ge dig stöd i kontakten med din arbetsgivare.

Du kan kontakta rehabkoordinatorn om du behöver stöd eller har frågor kring din sjukskrivning eller din rehabilitering.

Elisabeth Andersson

Verksamhetschef

Telefonnummer

0591-685 21

När du har varit inlagd på sjukhus är det vårdcentralens vårdsamordnare som kallar till ett möte för att planera för ditt fortsatta stöd när du kommit hem igen. Vid detta möte deltar representanter från hälso- och sjukvården i regionen och från din kommun – det är vårdsamordnarens uppdrag att se till att rätt professioner kallas till mötet. Tillsammans med dig görs en så kallad samordnad individuell plan, SIP.

Besöksadress

Gillersvägen 20, Hällefors

Postadress

Primärvården
Box 1613
701 16 Örebro
Entré