Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Antiviral behandling mot influensa

Årlig vaccination är den viktigaste åtgärden för att förhindra svår influensasjukdom och spridning. Antiviral behandling är ett komplement, men ersätter inte vaccination.

Indikation för behandling och profylax

Behandling vid misstänkt
eller konstaterad influensa rekommenderas till

Profylax efter nära kontakt
med influensasjuk person rekommenderas till

• Person som tillhör en
   riskgrupp

• Person med svår
   influensasjukdom (t.ex.
   med påverkad andning
   eller cirkulation) som
   behöver sjukhusvård




• Person som tillhör
   riskgrupp och inte
   vaccinerats

• Person med kraftigt
   nedsatt immunförsvar
   och dåligt immunsvar
   på vaccin

t.ex. vid exposition på vårdavdelning eller särskilt
boende

Tidig behandling ger bäst effekt

Antiviral behandling ska sättas in så tidigt som möjligt och har störst effekt om den påbörjas inom 48 timmar efter insjuknande. Hos personer med svår influensasjukdom eller kraftigt nedsatt immunförsvar kan behandling ha effekt även om den påbörjas senare.

Vilka preparat finns?

Oseltamivir (Tamiflu®) och Zanamivir (Relenza®) finns godkänt för behandling och profylax mot influensa A och B. Båda tillhör gruppen neuraminidashämmare och verkar genom att fästa vid  virus yta och därmed hämma virusreplikation och spridning av infektion i kroppen.

  • Oseltamivir (Tamiflu) ges som kapslar eller oral suspension. Godkänt för vuxna och barn från 1 års ålder.
  • Zanamivir (Relenza) ges som inhalation eller infusionsvätska. Godkänt för vuxna och barn från 5 års ålder.

    Intravenösa beredningar finns som licenspreparat.

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 8 oktober 2020

Innehållsansvarig: Gunlög Rasmussen

Publicerad av Anne Lennell