Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Funktionshinderkonsulent

Funktionshinderkonsulenten är en länk mellan Region Örebro län och länets funktionshinderorganisationer.

I funktionshinderkonsulentens uppdrag ingår:

  • Att ge och få aktuell information från funktionshinderorganisationerna
  • Att vara ett stöd för förtroendevalda och anställda inom Region Örebro län i frågor kring funktionshinder samt när det handlar om samverkan med länets funktionshinderorganisationer
  • Att följa utvecklingen inom funktionshinderområdet lokalt såväl som nationellt
  • Att ge stöd och rådgivning kring Lagen om stöd och service (LSS)

Funktionshinderkonsulenten är också sekreterare och ansvarig tjänsteperson i Rådet för funktionshinderfrågor och dess två undergrupper - fördelningsgruppen och tillgänglighetsgruppen.

Rådet för funktionshinderfrågor

Funktionshinderkonsulenten handlägger även ansökningar om:

  • Föreningsbidrag till länets funktionshinderorganisationer,
  • Sociala fonder
  • Bidrag till vistelse vid rehabanläggning, läger med mera
  • Bidrag till funktionshinderanpassad bil
  • Bidrag till anpassningskurser, dessa bidragsansökningar skickas in av den folkhögskola som arrangerar anpassningskursen

Stöd, bidrag och fonder till dig med en funktionsvariation

Råd och stöd enligt Lagen om stöd och service

Du som omfattas av Lagen om stöd och service (LSS) har rätt till stöd och service i olika former.

Kommunerna i Örebro län har ansvar för nästan alla insatser enligt LSS. Du ska i första hand vända sig till din kommuns LSS-handläggare när det gäller frågor om LSS. Du kan ringa din kommuns växel och be att få tala med en LSS-handläggare. 

Region Örebro län ansvarar för den del av lagen som kallas Råd och stöd. Du kan vända dig till Funktionshinderkonsulenten i Region Örebro län om du vill få hjälpa med stöd och rådgivning kring Lagen om stöd och service (LSS). Du kan också vända dig direkt till Habiliteringen.

Här kan du läsa mer om Lagen om stöd och service (LSS) på 1177.se

Region Örebro län tillhandahåller lokaler för länets funktionshinderorganisationer genom Brukarhuset.

I BrukarHuset får funktionshinderrörelsen en samlokalisering som minska avståndet och öka kommunikationen mellan de olika funktionshinderorganisationerna.

BrukarHuset finns på Mellringevägen 120 i Örebro.

Kontakt BrukarHuset

Gunhild Wallin, styrelsens ordförande
Nahryin Jakob, styrelsens sekreterare

Kontakt

Åge Sollien

Funktionshinderkonsulent

Postadress

Region Örebro län
Registraturen
Box 1613
701 16 Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 januari 2021