Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor arbetar för att förbättra villkoren för länets invånare med funktionsnedsättningar. De har särskilt fokus på tillgänglighet, delaktighet, bemötande och diskriminering.

Rådet för funktionshinderfrågor har som uppgift att:

  • Vara ett forum för samråd mellan Region Örebro län och funktionshinderorganisationernas länsföreningar och statliga myndigheter
  • Vara ett länsövergripande forum för samverkan och kunskapsutbyte i frågor som på olika sätt berör människor med funktionsnedsättning
  • Upprättar förslag om fördelningen av anslag till de olika funktionshinderorganisationerna

Rådet för funktionshinderfrågor är sammansatt av totalt tio ledamöter samt adjungerade tjänstemän från vissa statliga myndigheter.

  • Två av ledamöterna är politiska företrädare från Region Örebro län
  • Åtta av ledamöterna utses av de länsövergripande funktionshinderorganissationer

Rådet för funktionshinderfrågor är ett rådgivande organ till regionstyrelsen och nämnderna samt deras organ.

Kontakter

Sekreterare, ansvarig tjänsteperson

Åge Sollien

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 december 2023