Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Pensionärsråd

Pensionärsrådet är ett av regionstyrelsens rådgivande forum. Rådet uppmärksammar frågor som rör pensionärer och deras livskvalitet.

Pensionärsrådet är ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och Region Örebro län. 

Rådet ska vara ett forum för omvärldsbevakning och kunskapsspridning om pensionärers särskilda förutsättningar. Rådet ska verka för att pensionärernas frågor uppmärksammas i verksamheternas planering.

Målet är att genom rådet ge pensionärer ökad delaktighet i samhällsinsatser och att stärka deras inflytande i frågor som gäller pensionärer.

Pensionärsrådet har 7 politiska företrädare och 6 representanter från olika pensionärsorganisationer.

Politisk organisation

Namn
Parti
Roll
Ordningsnummer
Andreas Svahn Socialdemokraterna Ledamot 1
Sebastian Cehlin Moderata Samlingspartiet Ledamot 2

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 december 2023