Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Etikrådet

Etikrådet är ett av regionstyrelsens rådgivande forum. Rådet arbetar med att lyfta fram de etiska frågorna i olika beslutsprocesser och i verksamheternas vardagliga arbete.

Etikrådet ska verka för att det finns mötesplatser inom Region Örebro län där man kan diskutera etiska frågor.

Omvärldsbevakning sker bland annat genom deltagande i nationella konferenser och via ett nationellt etiknätverk.

I etikrådet ingår 7 politiska företrädare, 4 tjänstepersoner från verksamheterna och 1 sekreterare.

Vid behov kan rådet adjungera, tillfälligt bjuda in, ytterligare tjänstepersoner.

Etikrådets ledamöter väljs för en mandatperiod och sammanträder cirka sex gånger per år.

Kontakter

Sekreterare, ansvarig tjänsteperson

Åge Sollien

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 december 2023