Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Specifika samverkansråd

De fyra specifika samverkansråden är forum för samverkan med Region Örebro län och länets kommuner i gemensamma frågor.

Det är det regionala samverkansrådet som har inrättat de fyra specifika samverkansråden:

  • Specifikt samverkansråd för folkhälsa
  • Specifikt samverkansråd för kultur
  • Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning
  • Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg

Uppdraget för de fyra samverkansråden är att inom sina respektive verksamhetsområden:

  • Initiera och samråda om frågor inom verksamhetsområdet som är strategiska och viktiga för Örebro län
  • Samordna det regionala utvecklingsarbetet med det lokala utvecklingsarbetet
  • Vara ett forum för regional och kommunal omvärlds- och intressebevakning

Ledamöter för de specifika samverkansråd

Övrigt

Ordförande

Ersättare

Ledamot Örebro kommun

Ersättare Örebro kommun

Ledamot Lindesberg kommun

Ersättare Lindesberg kommun

Ledamot Hällefors kommun

Ersättare Hällefors kommun

Ledamot Karlskoga kommun

Ersättare Karlskoga kommun

Ledamot Hallsbergs kommun

Ersättare Hallsbergs kommun

Ledamot Askersund kommun

Ersättare Askersund kommun

Ledamot Degerfors kommun

Ersättare Degerfors kommun

Ledamot Laxå kommun

Ersättare Laxå kommun

Ledamot Kumla kommun

Ersättare Kumla kommun

Ledamot Lekeberg kommun

Ersättare Lekeberg kommun

Ledamot Ljusnarsberg kommun

Ersättare Ljusnarsberg kommun

Ledamot Nora kommun

Ersättare Nora kommun

Representant ÖLBF

Representant RF-SISU

Namn
Parti
Roll
Ordningsnummer
Behcet Barsom Kristdemokraterna Ordförande 1
Jenny Steen Socialdemokraterna Ersättare 2
Jimmy Nordengren Centerpartiet Ledamot Örebro kommun 3
Christina Håkansson Kristdemokraterna Ersättare Örebro kommun 4
Jari Mehtäläinen Sverigedemokraterna Ledamot Lindesberg kommun 5
Monika Klockars Moderata Samlingspartiet Ersättare Lindesberg kommun 6
Margurite Wase Centerpartiet Ledamot Hällefors kommun 7
Christina Kuurne Socialdemokraterna Ersättare Hällefors kommun 8
Amanda Lindgren Moderata Samlingspartiet Ledamot Karlskoga kommun 9
Lena Hagström Socialdemokraterna Ersättare Karlskoga kommun 10
Siw Lunander Socialdemokraterna Ledamot Hallsbergs kommun 11
Ann-Christine Appelqvist Moderata Samlingspartiet Ersättare Hallsbergs kommun 12
Caroline Dieker Moderata Samlingspartiet Ledamot Askersund kommun 13
Erik König Socialdemokraterna Ersättare Askersund kommun 14
Ann-Christin Pettersson Moderata Samlingspartiet Ledamot Degerfors kommun 15
Anita Bohlin Neuman Vänsterpartiet Ersättare Degerfors kommun 16
Jerry Karjalainen Vänsterpartiet Ledamot Laxå kommun 17
Elvy Wiklund Socialdemokraterna Ersättare Laxå kommun 18
Annica Sjöqvist Socialdemokraterna Ledamot Kumla kommun 19
Jan Engman Centerpartiet Ersättare Kumla kommun 20
Joel Olsson Kristdemokraterna Ledamot Lekeberg kommun 21
Berth Falk Socialdemokraterna Ersättare Lekeberg kommun 22
Jon Brossberg Socialdemokraterna Ledamot Ljusnarsberg kommun 23
Mathias Eriksson Sverigedemokraterna Ersättare Ljusnarsberg kommun 24
Anna Karlsson Socialdemokraterna Ledamot Nora kommun 25
Pia-Maria Johansson Landsbygdspartiet oberoende Ersättare Nora kommun 26
Cecilia Lönn Elgstrand Tjänsteperson Representant ÖLBF 27
Emma Lado Tjänsteperson Representant ÖLBF 28
Unnur Tryggvadottir Nordell Tjänsteperson Representant RF-SISU 29

Övrigt

Ordförande

Ersättare

Ledamot Örebro kommun

Ersättare Örebro kommun

Ledamot Lindesberg kommun

Ersättare Lindesberg kommun

Ledamot Hällefors kommun

Ersättare Hällefors kommun

Ledamot Karlskoga kommun

Ersättare Karlskoga kommun

Ledamot Hallsbergs kommun

Ersättare Hallsbergs kommun

Ledamot Askersund kommun

Ersättare Askersund kommun

Ledamot Degerfors kommun

Ersättare Degerfors kommun

Ledamot Laxå kommun

Ersättare Laxå kommun

Ledamot Kumla kommun

Ersättare Kumla kommun

Ledamot Lekeberg kommun

Ersättare Lekeberg kommun

Ledamot Ljusnarsberg kommun

Ersättare Ljusnarsberg kommun

Ledamot Nora kommun

Ersättare Nora kommun

Namn
Parti
Roll
Ordningsnummer
Jenny Steen Socialdemokraterna Ordförande 1
Behcet Barsom Kristdemokraterna Ersättare 2
Jessica Ekerbring Socialdemokraterna Ledamot Örebro kommun 3
Erik Sjöberg Liberalerna Ersättare Örebro kommun 4
Jari Mehtäläinen Sverigedemokraterna Ledamot Lindesberg kommun 5
Monika Klockars Moderata Samlingspartiet Ersättare Lindesberg kommun 6
Christina Kuurne Socialdemokraterna Ledamot Hällefors kommun 7
Wilhelm Tham Grythyttelistan Ersättare Hällefors kommun 8
Lena Jonsson Arndt Moderata Samlingspartiet Ledamot Karlskoga kommun 9
Liselott Eriksson Socialdemokraterna Ersättare Karlskoga kommun 10
Siw Lunander Socialdemokraterna Ledamot Hallsbergs kommun 11
Ann-Christine Appelqvist Moderata Samlingspartiet Ersättare Hallsbergs kommun 12
Nina Iinati Moderata Samlingspartiet Ledamot Askersund kommun 13
Erik König Socialdemokraterna Ersättare Askersund kommun 14
Torbjörn Holm Vänsterpartiet Ledamot Degerfors kommun 15
Ingela Sundberg Moderata Samlingspartiet Ersättare Degerfors kommun 16
Jerry Karjalainen Vänsterpartiet Ledamot Laxå kommun 17
Tina Johansson Socialdemokraterna Ersättare Laxå kommun 18
Annica Sjöqvist Socialdemokraterna Ledamot Kumla kommun 19
Jan Engman Centerpartiet Ersättare Kumla kommun 20
Jonas Hansen Kristdemokraterna Ledamot Lekeberg kommun 21
Yvonne Hagström Socialdemokraterna Ersättare Lekeberg kommun 22
Jon Brossberg Socialdemokraterna Ledamot Ljusnarsberg kommun 23
Mathias Eriksson Sverigedemokraterna Ersättare Ljusnarsberg kommun 24
Anna Karlsson Socialdemokraterna Ledamot Nora kommun 25
Eva Karlsson Landsbygdspartiet oberoende Ersättare Nora kommun 26

Övrigt

Ordförande

Ersättare

Ledamot Örebro kommun

Ersättare Örebro kommun

Ledamot Lindesberg kommun

Ersättare Lindesberg kommun

Ledamot Hällefors kommun

Ersättare Hällefors kommun

Ledamot Karlskoga kommun

Ersättare Karlskoga kommun

Ledamot Hallsbergs kommun

Ersättare Hallsbergs kommun

Ledamot Askersund kommun

Ersättare Askersund kommun

Ledamot Degerfors kommun

Ersättare Degerfors kommun

Ledamot Laxå kommun

Ersättare Laxå kommun

Ledamot Kumla kommun

Ersättare Kumla kommun

Ledamot Lekeberg kommun

Ersättare Lekeberg kommun

Ledamot Ljusnarsberg kommun

Ersättare Ljusnarsberg kommun

Ledamot Nora kommun

Ersättare Nora kommun

Namn
Parti
Roll
Ordningsnummer
Frank Tholfsson Centerpartiet Ordförande 1
Jonas Sandström Socialdemokraterna Ersättare 2
Maria Haglund Moderata Samlingspartiet Ledamot Örebro kommun 3
Habib Brini Sverigedemokraterna Ersättare Örebro kommun 4
Tom Persson Sverigedemokraterna Ledamot Lindesberg kommun 5
Conny Ärlerud Moderata Samlingspartiet Ersättare Lindesberg kommun 6
Sten Walegren Grythyttelistan Ledamot Hällefors kommun 7
Susanne Grundström Socialdemokraterna Ersättare Hällefors kommun 8
Amanda Lindgren Moderata Samlingspartiet Ledamot Karlskoga kommun 9
Håkan Talberg Socialdemokraterna Ersättare Karlskoga kommun 10
Ola Ström Socialdemokraterna Ledamot Hallsbergs kommun 11
Andreas Tranderyd Miljöpartiet de Gröna Ersättare Hallsbergs kommun 12
Joakim Blückert Moderata Samlingspartiet Ledamot Askersund kommun 13
Johan Calais Socialdemokraterna Ersättare Askersund kommun 14
Petra Erixon Moderata Samlingspartiet Ledamot Degerfors kommun 15
Eje Johansson Vänsterpartiet Ersättare Degerfors kommun 16
Kenneth Lantz Vänsterpartiet Ledamot Laxå kommun 17
Tina Johansson Socialdemokraterna Ersättare Laxå kommun 18
Robert Roos Socialdemokraterna Ledamot Kumla kommun 19
Mats Lind Kristdemokraterna Ersättare Kumla kommun 20
Ingemar Bengtsson Kristdemokraterna Ledamot Lekeberg kommun 21
Berth Falk Socialdemokraterna Ersättare Lekeberg kommun 22
Åkerlund Solveig Socialdemokraterna Ledamot Ljusnarsberg kommun 23
Jörgen Hart Moderata Samlingspartiet Ersättare Ljusnarsberg kommun 24
Anneli Kammerland Socialdemokraterna Ledamot Nora kommun 25
Monika Aune Miljöpartiet de Gröna Ersättare Nora kommun 26

Övrigt

Ordförande

Ersättare

Ledamot Örebro kommun

Ersättare Örebro kommun

Ledamot Lindesberg kommun

Ersättare Lindesberg kommun

Ledamot Hällefors kommun

Ersättare Hällefors kommun

Ledamot Karlskoga kommun

Ersättare Karlskoga kommun

Ledamot Hallsbergs kommun

Ersättare Hallsbergs kommun

Ledamot Askersund kommun

Ersättare Askersund kommun

Ledamot Degerfors kommun

Ersättare Degerfors kommun

Vice ordförande

Ersättare Laxå kommun

Ledamot Kumla kommun

Ersättare Kumla kommun

Ledamot Lekeberg kommun

Ersättare Lekeberg kommun

Ledamot Ljusnarsberg kommun

Ersättare Ljusnarsberg kommun

Ledamot Nora kommun

Ersättare Nora kommun

Namn
Parti
Roll
Ordningsnummer
Charlotta Englund Centerpartiet Ordförande 1
Joakim Carlsson Socialdemokraterna Ersättare 2
Jimmy Nordengren Centerpartiet Ledamot Örebro kommun 3
Sandra Fröjdenstam Kristdemokraterna Ersättare Örebro kommun 4
Lillemor Bodman Moderata Samlingspartiet Ledamot Lindesberg kommun 5
Fredrik Rosenbecker Sverigedemokraterna Ersättare Lindesberg kommun 6
Ulrika Jonsson Moderata Samlingspartiet Ledamot Hällefors kommun 7
Christina Kuurne Socialdemokraterna Ersättare Hällefors kommun 8
Anneli Bramvehl Moderata Samlingspartiet Ledamot Karlskoga kommun 9
Maria Karlsson Socialdemokraterna Ersättare Karlskoga kommun 10
Ola Ström Socialdemokraterna Ledamot Hallsbergs kommun 11
Andreas Tranderyd Miljöpartiet de Gröna Ersättare Hallsbergs kommun 12
Johanna Martin Moderata Samlingspartiet Ledamot Askersund kommun 13
Ronny Larsson Socialdemokraterna Ersättare Askersund kommun 14
Eje Johansson Vänsterpartiet Ledamot Degerfors kommun 15
Petra Erixon Moderata Samlingspartiet Ersättare Degerfors kommun 16
Ivonny Falk Kristdemokraterna Vice ordförande 17
Ylva von Schéele Moderata Samlingspartiet Ersättare Laxå kommun 18
Veronica Ulfgren Socialdemokraterna Ledamot Kumla kommun 19
Magnus Claesson Centerpartiet Ersättare Kumla kommun 20
Caroline Carlvier Moderata Samlingspartiet Ledamot Lekeberg kommun 21
Berth Falk Socialdemokraterna Ersättare Lekeberg kommun 22
Håkan Pettersson Socialdemokraterna Ledamot Ljusnarsberg kommun 23
Mathias Eriksson Sverigedemokraterna Ersättare Ljusnarsberg kommun 24
Mikael Wahlberg Socialdemokraterna Ledamot Nora kommun 25
Susanne Forsberg Centerpartiet Ersättare Nora kommun 26

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 december 2023