Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Specifika samverkansråd

De fyra specifika samverkansråden är forum för samverkan med Region Örebro län och länets kommuner i gemensamma frågor.

Det är det regionala samverkansrådet som har inrättat de fyra specifika samverkansråden:

  • Specifikt samverkansråd för folkhälsa
  • Specifikt samverkansråd för kultur
  • Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning
  • Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg

Uppdraget för de fyra samverkansråden är att inom sina respektive verksamhetsområden:

  • Initiera och samråda om frågor inom verksamhetsområdet som är strategiska och viktiga för Örebro län
  • Samordna det regionala utvecklingsarbetet med det lokala utvecklingsarbetet
  • Vara ett forum för regional och kommunal omvärlds- och intressebevakning

Protokoll

Protokoll - Specifikt samverkansråd för folkhälsa

Protokoll - Specifikt samverkansråd för kultur

Protokoll - Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning

Protokoll - Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg

Ledamöter för de specifika samverkansråd

Namn
Parti
Roll
Ordningsnummer
Behcet Barsom Kristdemokraterna Ordförande 1
Andreas Svahn Socialdemokraterna Ersättare 2
Hans Sedström Kristdemokraterna Ledamot 3
Siv Ahlstrand Socialdemokraterna Ersättare 4
Örjan Andersson Socialdemokraterna Ledamot 5
Jonas Breitner Moderata Samlingspartiet Ersättare 6
Veronica Wallgren Socialdemokraterna Ledamot 7
Olle Isacsson Moderata Samlingspartiet Ersättare 8
Bella-Maria Kronman Vänsterpartiet Ledamot 9
Christina Kuurne Socialdemokraterna Ersättare 9
Martin Hårsmar Moderata Samlingspartiet Ledamot 11
Christina Gustavsson Socialdemokraterna Ersättare 12
Annica Sjöqvist Socialdemokraterna Ledamot 13
Carina Riberg Miljöpartiet de Gröna Ersättare 14
Nils Olof Tivemyr Centerpartiet Ledamot 15
Kenth Gustafsson Socialdemokraterna Ersättare 16
Berth Falk Socialdemokraterna Ledamot 17
Caroline Elfors Moderata Samlingspartiet Ersättare 18
Susanne Karlsson Centerpartiet Ledamot 19
John Omoomian Socialdemokraterna Ersättare 20
Ronnie Edvardsson Miljöpartiet de Gröna Ledamot 21
Ulla Kalander-Karlsson Socialdemokraterna Ersättare 22
Tom Rymoen Moderata Samlingspartiet Ledamot 23
Kent Nilsson Socialdemokraterna Ersättare 24
Jimmy Nordengren Centerpartiet Ledamot 25
Monica Skålberg Moderata Samlingspartiet Ersättare 26
Kristin Lundström Tjänsteperson Ledamot 27
Unnur Tryggvadottir Tjänsteperson Ledamot 28

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 december 2020