Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Regionalt samverkansråd

Region Örebro län och kommunerna i länet har många uppgifter som har koppling till varandra. Därför är ett väl fungerande samarbete mellan länets kommuner och Region Örebro län en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete.

Regionalt samverkansråd har till uppgift att:

 • Samråda om frågor som är strategiska och viktiga för regionen till exempel frågor kring tillväxt och regional utveckling
 • Samråda kring både det regionala utvecklingsarbetet och det lokala utvecklingsarbetet
 • Vara ett forum för regional och kommunal omvärlds- och intressebevakning

Regionalt samverkansråd har en rådgivande roll och fattar inga formella beslut. Rådet är en plattform för samverkan mellan Region Örebro län och länets kommuner.

I det regionala samverkansrådet ingår med följande organisationer:

 • Region Örebro län
 • Askersund kommun
 • Degerfors kommun
 • Hallsbergs kommun
 • Hällefors kommun
 • Karlskoga kommun
 • Kumla kommun
 • Laxå kommun
 • Lekebergs kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Ljusnarsbergs kommun
 • Nora kommun
 • Örebro kommun

Regionala samverkansrådet består av 33 ledamöter, 8 ledamöter utses av regionstyrelsen, 2 ledamöter utses av kommunstyrelsen i respektive kommun med undantag för kommunstyrelsen i Örebro kommun som utser 3 ledamöter.

Regionala samverkansrådet i Örebro län sammanträder minst fyra gånger per år.

Protokoll

Namn
Parti
Roll
Ordningsnummer
Andreas Svahn Socialdemokraterna Ordförande 1
Nina Höijer Socialdemokraterna Ledamot 2
Karin Sundin Socialdemokraterna Ledamot 3
Behcet Barsom Kristdemokraterna Ledamot 4
Charlotta Englund Centerpartiet Ledamot 5
Sebastian Cehlin Moderata Samlingspartiet Ledamot 6
Mats Gunnarsson Miljöpartiet de Gröna Ledamot 7
Sven-Erik Kilsten Sverigedemokraterna Ledamot 8
Caroline Dieker Moderata Samlingspartiet Ledamot 9
Anna Ahnér Socialdemokraterna Ledamot 10
Kenneth Nilsson Socialdemokraterna Ledamot 11
Jimmy Nordengren Centerpartiet Ledamot 12
Anders Åhrlin Moderata Samlingspartiet Ledamot 13
Tony Ring Moderata Samlingspartiet Ledamot 14
Ida Edström Socialdemokraterna Ledamot 15
Irja Gustavsson Socialdemokraterna Ledamot 16
Pär-Ove Lindqvist Moderata Samlingspartiet Ledamot 17
Johan Niklasson Centerpartiet Ledamot 18
Caroline Elfors Moderata Samlingspartiet Ledamot 19
Annalena Järnberg Socialdemokraterna Ledamot 20
Vivianne Pettersson Moderata Samlingspartiet Ledamot 21
Andreas Brorsson Socialdemokraterna Ledamot 22
Christian Liljenhed Liberalerna Ledamot 23
Ewa-Leena Johansson Socialdemokraterna Ledamot 24
Ulla Kalander-Karlsson Socialdemokraterna Ledamot 25
Magnus Andersson Socialdemokraterna Ledamot 26
Ulrika Björklund Moderata Samlingspartiet Ledamot 27
Muris Beslagic Socialdemokraterna Ledamot 28
Kim Bäckström Vänsterpartiet Ledamot 29

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 december 2020