Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Regionalt samverkansråd

Region Örebro län och kommunerna i länet har många uppgifter som har koppling till varandra. Därför är ett väl fungerande samarbete mellan länets kommuner och Region Örebro län en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete.

Regionalt samverkansråd har till uppgift att:

 • Samråda om frågor som är strategiska och viktiga för regionen till exempel frågor kring tillväxt och regional utveckling
 • Samråda kring både det regionala utvecklingsarbetet och det lokala utvecklingsarbetet
 • Vara ett forum för regional och kommunal omvärlds- och intressebevakning

Regionalt samverkansråd har en rådgivande roll och fattar inga formella beslut. Rådet är en plattform för samverkan mellan Region Örebro län och länets kommuner.

I det regionala samverkansrådet ingår med följande organisationer:

 • Region Örebro län
 • Askersund kommun
 • Degerfors kommun
 • Hallsbergs kommun
 • Hällefors kommun
 • Karlskoga kommun
 • Kumla kommun
 • Laxå kommun
 • Lekebergs kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Ljusnarsbergs kommun
 • Nora kommun
 • Örebro kommun

Regionala samverkansrådet består av 33 ledamöter, 8 ledamöter utses av regionstyrelsen, 2 ledamöter utses av kommunstyrelsen i respektive kommun med undantag för kommunstyrelsen i Örebro kommun som utser 3 ledamöter.

Regionala samverkansrådet i Örebro län sammanträder minst fyra gånger per år.

Protokoll

Namn
Parti
Roll
Ordningsnummer
Andreas Svahn Socialdemokraterna Ordförande 1
Nina Höijer Socialdemokraterna Ledamot 2
Behcet Barsom Kristdemokraterna Ledamot 4
Charlotta Englund Centerpartiet Ledamot 5
Sebastian Cehlin Moderata Samlingspartiet Ledamot 6
Mats Gunnarsson Miljöpartiet de Gröna Ledamot 7
Sven-Erik Kilsten Sverigedemokraterna Ledamot 8
Caroline Dieker Moderata Samlingspartiet Ledamot Askersund kommun 9
Anna Ahnér Socialdemokraterna Ledamot Askersund kommun 10
Kenneth Nilsson Socialdemokraterna Ledamot Örebro kommun 11
Jimmy Nordengren Centerpartiet Ledamot Örebro kommun 12
Anders Åhrlin Moderata Samlingspartiet Ledamot Örebro kommun 13
Tony Ring Moderata Samlingspartiet Ledamot Karlskoga kommun 14
Ida Edström Socialdemokraterna Ledamot Karlskoga kommun 15
Irja Gustavsson Socialdemokraterna Ledamot Lindesberg kommun 16
Pär-Ove Lindqvist Moderata Samlingspartiet Ledamot Lindesberg kommun 17
Johan Niklasson Centerpartiet Ledamot Lekeberg kommun 18
Caroline Elfors Moderata Samlingspartiet Ledamot Lekeberg kommun 19
Annalena Järnberg Socialdemokraterna Ledamot Hällefors kommun 20
Vivianne Pettersson Moderata Samlingspartiet Ledamot Hällefors kommun 21
Andreas Brorsson Socialdemokraterna Ledamot Kumla kommun 22
Christian Liljenhed Liberalerna Ledamot Kumla kommun 23
Ewa-Leena Johansson Socialdemokraterna Ledamot Ljusnarsberg kommun 24
Natalie Peart Socialdemokraterna Ledamot Ljusnarsberg kommun 25
Magnus Andersson Socialdemokraterna Ledamot Hallsbergs kommun 26
Ulrika Björklund Moderata Samlingspartiet Ledamot Hallsbergs kommun 27
Muris Beslagic Socialdemokraterna Ledamot Degerfors kommun 28
Kim Bäckström Vänsterpartiet Ledamot Degerfors kommun 29

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 juni 2022