Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Vårdcentraler

Vårdcentralerna är basen i länets sjukvård och det är hit du ska vända dig i första hand vid sjukdom eller om du har frågor kring din hälsa.

I Örebro län finns ett trettiotal vårdcentraler. De flesta drivs av Region Örebro län, men det finns även några som drivs av privata vårdgivare på uppdrag av Region Örebro län.

Alla länsinvånare är listade på en vårdcentral. Om du inte tidigare valt en annan vårdcentral, är du listad på den vårdcentral som är närmast din bostad.

Du har rätt att välja vilken vårdcentral du vill

Hälsoval Örebro län innebär att du som bor i Örebro län har rätt att fritt välja vilken vårdcentral du vill vara listad på. Du kan välja en vårdcentral nära din bostad eller nära ditt arbete. Du har rätt att byta vårdcentral när du vill.

Du kan välja att bli listad på en vårdcentral i ett annat landsting/region.

Patientlagen innebär bland annat att du som patient ska kunna välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Läs mer om patientlagen.

Om du blir sjuk på kvällar eller helger

Blir du sjuk på kvällen eller under helgen och inte kan vänta till nästa vardag, kontakta någon av vårdcentralernas jourmottagningar

Vårdcentralernas digitala mottagning

Med Region Örebro läns app kan du träffa läkare, psykolog, kurator och tobaksavvänjare och få hjälp och råd via videosamtal. Det enda du behöver är en internetuppkoppling och mobilt BankID.
Gå till Vårdcentralernas digitala mottagning (1177.se).


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 4 december 2019

Innehållsansvarig: Hälsovalsenheten

Publicerad av Ulrika Friberg

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/vardcentraler