Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Trainee inom hälso- och sjukvården

Vi erbjuder traineeprogram på olika arbetsplatser inom hälso- och sjukvården.

Här kan du läsa mer om vilka program och tjänster som finns just nu.

ASI_1408.png

Allmänsjuksköterska inom intensivvård (ASI) är en vidareutveckling av den tidigare traineetjänsten vi haft på vår intensivvårdsavdelning sedan flera år tillbaka.

Allmänsjukskötersketjänsten är en mer djupgående och bredare tjänst vilken dels ska leda till goda förberedelser inför specialistsjuksköterskeutbildning i intensivvård. Som ASI finns det även möjlighet att jobba vidare på avdelningen utan att påbörja specialistutbildning med särskilda arbetsuppgifter.

ASI-utbildningen sker via internutbildning av intensivvårdsläkare/ undersköterska/specialistsjuksköterska och sträcker sig över 15 veckor. Utbildningen innehåller både praktik, teoretisk och medicinsk, samt teknisk utbildning. Detta är fördelat i fyra olika block under 15 veckor.

Innehåll i huvudsak:

 • Block 1: Omvårdnad/övervakning och undersköterskeuppgifter. Påbörja verksamhetsförlagd tjänstgöring/inskolning med undersköterska
 • Block 2: Respiration, administration samt liten del cirkulation.
  Påbörja verksamhetsförlagd tjänstgöring/inskolning med specialistsjuksköterska
 • Block 3: Cirkulation och njure
 • Block 4: Neurokirurgi och nutrition

Vartefter blocken är avverkade utvidgas ASI-sjuksköterskans arbetsuppgifter och när blocken är avslutade lägger ASI sitt eget schema och jobbar tillsammans med specialistsjuksköterskan på sal. Som ASI har man inget eget patientansvar för en avancerad intensivvårdspatient, men kan eget ansvar tas för patienter med lägre vårdnivå.

Så tycker tidigare anställda

”På så vis kunde jag bekanta mig med miljön, lära mig mer som gav mig en bättre grund inför studierna samtidigt som jag skulle hinna få uppfattningen om det skulle vara fel spår för mig vilket då det såklart inte var!”

”Det är jättekul att vara traineesjuksköterska, man lär sig väldigt mycket och får prova på många nya saker hela tiden samtidigt som man har en bra handledning och man är trygg för det sker på en sådan kontrollerad nivå.”

Vill du veta mer?

Jobbar du som allmänsjuksköterska och tycker att intensivvård verkar intressant? Vill du veta mer om denna specialitet? Vare sig du varit i kontakt med intensivvård tidigare eller inte är du välkommen att kontakta oss. Vi kan erbjuda dig som bara vill veta mer ett samtal där du får mer information eller möjlighet till hospitering. 

Kontakta oss nedan.

Läs mer om anestesi- och intensivvårdskliniken.

Kontakt

 

Tf enhetschef

Josef Granberg

Biträdande enhetschef

Pernilla Thuresson

Som traineesjuksköterska inom anestesi får du en unik möjlighet att prova på och förbereda dig hos oss inför din specialistutbildning inom anestesi.

Som trainee arbetar du i team med anestesi- och operationspersonal. Du är en viktig person i arbetet kring patienten, i samråd med specialistutbildad sjuksköterska och anestesiolog. Med den kliniska erfarenhet du får från det anestesiologiska arbetet kommer du vara väl förberedd inför specialistutbildningen.

Programmets upplägg

Under programmet läggs stor vikt på läkemedelshantering, specifik farmakologi, kärlaccesser/blockader och träning på fri luftväg med mera. Utbildningsinsatser sker i det dagliga arbetet och av utbildningssjuksköterska med specifik inriktad träning på KTC. Det finns möjligheter att kombinera traineetiden med OPS och NIMA.

"Att vara trainee sjuksköterska gav mig en god inblick i den kommande rollen som anestesisjuksköterska. Att bekanta sig med miljö, droger, handhavande av material, känsla för skeenden och tillvägagångssätt ger ett otroligt försprång inför utbildningen och förkortar startsträckan under praktiken nåt enormt."
Simon Rosendal, anestesisjuksköterska

Specialistutbildning

Din avsikt ska vara att inom ett år, eller snarast möjligt, söka till specialistutbildning inom anestesisjukvård. Läs mer om betald specialistutbildning för sjuksköterskor.

Är det för mig?

Ja, om du känner att du är ansvarsfull och strukturerad samt har förmåga att prioritera. Att du bemöter patienter, anhöriga, medarbetare och studenter med respekt och omtanke. Att du tycker om att arbeta i team, i ett omväxlande tempo. Då ska du ta chansen och söka traineeprogrammet hos oss.


Anestesi- och intensivvårdskliniken är en länsklinik som bedriver verksamhet vid regionens tre sjukhus; Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Läs mer om anestesi- och intensivvårdskliniken, ANIVA.

Välkommen att hospitera och göra din trainee hos oss!

Kontakt

Karlskoga

Kristine Thored

Tillförordnad avdelningschef

Lindesberg

Caroline Westling

Enhetschef

A1, Örebro

Avdelningschef A1

Maria Velander

O1, Örebro

Rose-Marie Berger

Avdelningschef

O2, Örebro

Caroline Westling

Enhetschef

Kärl-thorax intensivvårdsavdelning, TIVA, är en avdelning som är i framkant inom den högspecialiserade intensivvården och som präglas av stark teamkänsla, engagemang och professionalitet.

Du får som traineesjuksköterska på TIVA en individuellt framtagen introduktion som gör att du är väl förberedd inför dina kommande studier inom intensivvård.

Programmets upplägg

I traineeprogrammet får du ta del av klinikens olika enheter. Huvuddelen av tiden görs på klinikens intensivvårdsavdelning och intermediäravdelningen, IMA. PÅ TIVA får du möjlighet att lära dig grunderna i IVA-sjuksköterskans arbete. På IMA ges du möjlighet att jobba mera självständigt och utöva dina nya kunskaper tillsammans med en erfaren IMA sjuksköterska.

Tjänstgöringen innefattar dag, kväll och nattarbete. Individuell schemaplanering gäller.

Efter avslutade studier väntas vidare tjänstgöring på TIVA som intensivvårdssjuksköterska.

Det här får du

Traineeprogrammet erbjuder dig:

 • Ett mycket givande arbete inom högspecialiserade intensivvården vid Universitetssjukhuset Örebro som ger dig en unik möjlighet att växa och utvecklas i din roll som blivande specialistsjuksköterska.
 • En individuell inskolning utifrån din kompetens och tidigare erfarenheter.
 • Kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling med möjlighet att få jobba självständigt på klinikens intermediärvårdsavdelning.
 • Kontinuerlig uppföljning av utbildningssjuksköterska på respektive vårdenhet.
 • Betald vidareutbildning till intensivvårdssjuksköterska. Läs mer om betald specialistutbildning.
 • Hospitera på klinikens operationsavdelning, vårdavdelning och mottagning.

Om TIVA

På TIVA vårdas patienter postoperativt efter sin hjärt- kärl- eller lungoperation. Här vårdas även andra patientgrupper som ex hjärtstopp, akuta aorta dissektioner samt thoraxtrauman. På TIVA bedriver vi högspecialiserad intensivvård inom kärl-thoraxkirurgisksjukvård dygnet runt, med inslag av CVVHD, ECMO och aortaballongpump.

Kontakt

Är du nyfiken på vad arbetet som intensivvårdssjuksköterska innebär? Välkommen att hospitera och göra din trainee hos oss!  

 

Enhetschef Kärl-Thorax IVA

Carina Storm

Camilla Johansson

Biträdande avdelningschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 maj 2023