Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Träffa vården via mobilen, datorn eller surfplattan

Region Örebro län erbjuder videosamtal med vården för flera olika besvär. Det digitala vårdbesöket kan vara ett komplement till fysiska besök. Därför kan du få frågan från vårdpersonalen om du vill ha ditt besök digitalt eller fysiskt.

För vissa besvär kan du själv boka tid hos en av våra digitala mottagningar, till exempel om det gäller sjukt barn 0-17 år. Du kan också söka hjälp digitalt för att förbättra dina levnadsvanor.

Habilitering, psykiatri och vissa sjukhusmottagningar erbjuder också digitala återbesök.

Se till så att du förstår

När du är hos läkare eller träffar annan vårdpersonal är det viktigt att du förstår vad som sägs och vad det innebär. Vårdpersonalen ska se till att du förstår informationen, till exempel hur läkemedel ska tas. Det viktigaste kan du be att få nedskrivet. Du kan också ta med dig en anhörig eller närstående som kan hjälpa dig.

Behöver du tolk?

Har du svårt att förstå eller tala svenska kan du be att få hjälp av en tolk. Det gäller även om du har en hörselnedsättning, synnedsättning eller dövblindhet och behöver tolk.

Tala om att du behöver tolk när du bokar ditt vårdbesök och vilken sorts tolk du behöver. Har du bokat via e-tjänst behöver du höra av dig i god tid innan besöket för att berätta att du behöver tolk.  

Tolken har tystnadsplikt. Det betyder att hen inte får berätta något om dig för någon annan. Det kostar dig ingenting att ha tolk eller teckenspråkstolk under ditt vårdbesök.

Tolkning till mitt språk (1177.se)

Tolktjänster vid funktionsnedsättning (1177.se)

Det är alltid bra att förbereda sig inför ett besök i vården, det gäller även vid ett videosamtal. 

 • Se till att ha en vara på en plats med bra internetuppkoppling.
 • Koppla upp dig i god tid innan videosamtalet ska börja, så att du vet att allt fungerar som det ska.
 • Se till att du befinner dig i en ostörd miljö när du har ett videosamtal. Det är både för din egen skull och för att den du pratar med ska höra vad du säger. Det är också bra med tanke på sekretessen.
 • Försäkra dig om att det är ljust runt omkring dig så att den du pratar med kan se dig.
 • Ställ kameran så att den är i nivå med dina ögon. Då kan den du pratar med se dig rakt framifrån och kan titta dig i ögonen.
 • Det kan vara bra att använda ett headset, om du behöver anteckna.
 • Försök att hålla dig stilla. Bildkvalitén blir till exempel mycket sämre av att du går omkring.
 • Använd mobilens lampa för att det ska synas bättre om du ska filma någonting som är trångt och mörkt, till exempel inne i ett öra.

När ni är flera personer som sitter på samma plats och ska delta i ett videomöte är det oftast enklast att använda en dator med webbkamera. Då kan alla se varandra. Men det går också att använda appen Digitala mottagningen i mobiltelefonen.

 1. Du får en påminnelse via SMS strax innan din bokade tid
 2. Då surfar du till adressen https://se.visibacare.com/region-orebro och väljer "Mina ärenden"
 3. Logga in med din e-legitimation
 4. Välj aktuellt besök och vänta på att vi startar ditt digitala vårdbesök.
 5. Testa din uppkoppling via bredbandskollen

 1. Ladda ner appen "Digital mottagning" till din mobiltelefon:

  google play höjd 40.pngappstore-lrg.png

  Till android
  Till iPhone/iPad

 2. Du får en påminnelse via SMS strax innan din bokade tid
 3. Då går du in i appen och väljer "Mina ärenden"
 4. Logga in med din e-legitimation
 5. Välj aktuellt besök och vänta på att vi startar ditt digitala vårdbesök.

E-legitimation för åldern 13-17 år

Från den dag som barnet fyller 13 år kan föräldrar och vårdnadshavare inte längre logga in och göra sina barns vårdärenden. 

Barnet behöver därför en egen e-legitimation för att logga in. 

Freja e-ID Plus är en gratis, svensk e-legitimation

Vi rekommenderar barn och unga mellan 13 och 17 år att skaffa Freja e-id Plus. Den här e-legitimationen kräver inte att förälder eller vårdnadshavare följer med barnet, utan barnet kan på egen hand gå till ett ombud för att skaffa det. 

Så här skaffar du Freja e-ID Plus (Freja+)

Mobilt bank-id och mobilt säkerhets-id

Mobilt bank-id och mobilt säkerhets-id ser likadana ut på din mobiltelefon. Det är inte alltid lätt att veta vilken typ av e-legitimation du har. 

Med ett mobilt säkerhets-id kan du inte logga in på 1177.se. För detta krävs mobilt bank-id. 

Vissa banker utfärdar mobilt bank-id till ungdomar under 18 år, men inte alla. Kontrollera med din bank vad som gäller!

Så här beställer du mobilt bank-id

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 februari 2024