Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kurator - när livet ändras

Sjukdom och olycksfall innebär förändringar i livet både för dig som patient och för dig som närstående. Det kan medföra att du ställs inför nya och ovana situationer. Kuratorn kan då vara ett stöd för dig. Samtal under kortare eller längre tid är ofta till hjälp i en svår situation och en förutsättning för att orka gå vidare.

Kuratorer arbetar med psykosociala frågeställningar och psykosocial problematik. Vi arbetar med helhetssyn på människan som utgångspunkt, att förstå hur fysiska, psykiska och sociala faktorer samverkar och påverkar hälsa och livssituation.

Framför allt ska kuratorn vara en resurs för de som får besked om en livshotande sjukdom, eller en allvarlig kronisk sjukdom, samt för deras anhöriga/närstående.

Kontakt 

Behöver du prata med en kurator, prata med vårdpersonalen på den mottagning eller avdelning där du får din vård. 

Telefonnummer

0586-664 04

Texttelefon

019-670 25 87

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:45-15:45

Fredagar 07:45-15:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:45-15:45

Fredagar 07:45-15:00

Fax

0586-664 06

Besöksadress

Lasarettsvägen 1, Karlskoga

Visa på karta

Rehabiliteringscentrum på Karlskoga lasarett ansvarar för rehabilitering för dig som vårdas och behandlas på sjukhusets avdelningar och mottagningar. Vi finns även till för dig som är närstående samt har en tobakspreventiv mottagning kopplad till enheten.

Här arbetar arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, rehabassistenter, sjukgymnaster och undersköterskor i team. Vårt uppdrag är att under dagtid ge rehabilitering till i första hand patienter inlagda på sjukhuset. Vi har även viss verksamhet inom öppenvården.

Rehabiliteringscentrums bassängverksamhet finns för patienter i öppenvård och slutenvård. Vårdcentralernas sjukgymnaster/fysioterapeuter bedömer och skickar patientremiss till bassängverksamheten för självträning, cirkelträning och gruppträning.

Vuxenhabilitering, barnhabilitering, patientföreningar, folkhälsoenhet med flera har även bassängverksamhet på rehabiliteringscentrum.

Senast uppdaterad: den 25 maj 2021