Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Stroketeam Karlskoga lasarett

Hos medicinavdelning 2 finns en strokeenhet med inriktning mot akut omhändertagande av patienter med stroke samt neurologiska sjukdomar och rehabilitering.

Stroketeamet är en mobil verksamhet som åker hem till patienter för rehabilitering efter att de vårdats klart på sjukhuset.

Till stroketeamet hör också en strokemottagning.

Telefonnummer

072-141 45 60

Telefonnummer

0586-663 12

Besöksadress

Entré