Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Stödperson vid tvångsvård och isolering enligt smittskyddslagen

Du som tvångsvårdas inom psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Om du önskar kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor.

Vill du ha en stödperson?

Vänd dig din läkare eller den vårdpersonal du har kontakt med eler din kontaktperson. Du kan också vända dig till Patientnämndens kansli.

Vad gör en stödperson för dig?

  • Stödjer dig i personliga frågor och är medmänniska
  • Har rätt att besöka patienten på avdelningen.
  • Har rätt att närvara vid förvaltningsrättens förhandlingar
  • Följer reglerna om tystnadsplikt
  • Hålla regelbunden kontakt med dig
  • Kan ha fortsatt kontakt med dig fyra veckor efter tvångsvårdens upphörande

En stödperson ska däremot inte:

  • Utföra vårdpersonalens arbete
  • Överta ansvaret för din ekonomi
  • Vara juridiskt ombud

Är du intresserad av att bli stödperson?

Om du vill veta mer om vad det innebär att vara stödperson eller har bestämt dig för att göra en insats för en medmänniska - kontakta Patientnämndens kansli.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 januari 2021