Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Så fungerar vården i Region Örebro län

Hos oss i Region Örebro län kan du söka vård för både fysiska och psykiska besvär. Vi har vårdcentraler, specialistmottagningar, ungdomsmottagningar och länspsykiatriska mottagningar som kan hjälpa dig att få rätt vård utifrån ditt behov.

Reception sa fungerar varden 3.png

Olika typer av vård

Den vård som går att få i regionen är uppdelad i två områden, öppenvård och slutenvård. Alla vårdbesök är gratis för dig som är under 20 år. 

Öppenvård

Öppenvård innebär besök och behandlingar som du kan få hos exempelvis din vårdcentral och där du efter besöket kan gå hem igen.

Slutenvård

Slutenvård innebär att du läggs in och får stanna på sjukhuset för att exempelvis opereras eller genomgå en behandling.

Tystnadsplikt

Regionen har tystnadsplikt. Det betyder att ingen inom vården får lämna ut uppgifter om dig om inte någon annan lag tillåter det. 

Om du är under 18 år har dina föräldrar eller vårdnadshavare rätt att läsa det som står i din journal. Men i vissa fall har du själv rätt att avgöra om dina vårdnadshavare får ta del av informationen.

Om du besöker en ungdomsmottagning gäller tystnadsplikten i de allra flesta fall. Tystnadsplikten gäller inte om du anses vara en fara för dig själv eller någon annan.

Du kan läsa mer om tystnadsplikt på 1177.se via den här länken.

En ungdomsmottagning är en mottagning där du som är ung kan få hjälp med olika saker.

Det är olika på olika mottagningar mellan vilka åldrar de tar emot. Men du brukar få hjälp på en ungdomsmottagningen från att du är 12 eller 13 år tills du 22 år. 

Vad kan jag få hjälp med?

Här är exempel på vad du kan få hjälp med hos ungdomsmottagningen:

 • Du har frågor om kroppen
 • Du är orolig för något eller känner dig ledsen eller stressad
 • Du behöver någon att prata med
 • Du har frågor om sex eller relationer
 • Du behöver skydd mot könssjukdomar eller skydd mot graviditet
 • Du vill testa dig för könssjukdomar
 • Du vill göra ett graviditetstest eller behöver akut-p-piller eller en annan akut metod som kopparspiral
 • Du har problem med mat och ätande
 • På de flesta ungdomsmottagningar kan du också få gratis kondomer

Du kan ta med dig någon till besöket på mottagningen om du vill. Till exempel en kompis, ett syskon eller en vuxen.

Här hittar du Örebro läns ungdomsmottagningar.

Vårdcentralerna är basen i vår sjukvård och det är hit du ska vända dig i första hand vid sjukdom eller om du har frågor kring din hälsa.

De hjälper till med både fysiska och psykiska sjukdomar. Om du snabbt behöver få vård brukar det dessutom gå att få träffa en läkare eller sjuksköterska samma dag. 

Vilka jobbar på vårdcentralen?

På vårdcentralen kan du träffa läkare som är specialister i allmänmedicin, sjuksköterskor, distriktssjuksköterskor, kuratorer, psykologer och även andra yrkesgrupper. 

Vad kan jag få hjälp med?

Vårdcentralen ger råd och behandling till barn och vuxna för sjukdomar och besvär som till exempel:

 • Kroniska sjukdomar, till exempel diabetes, högt blodtryck , astma/KOL
 • Psykisk ohälsa, till exempel ångest, sömnsvårigheter, depression
 • Infektioner
 • Allergier
 • Yrsel
 • Smärta
 • Feber
 • Utslag
 • Sårskador

De som jobbar på vårdcentralen kan också:

 • lägga om sår
 • ta bort stygn efter kirurgiska ingrepp
 • mäta blodtryck
 • erbjuda krisstödssamtal
 • ge råd och stöd till dig som vill förändra din livsstil, till exempel när det gäller rökning, kost och fysisk aktivitet eller alkohol
 • behandla dig som behöver fotsjukvård

Här hittar du alla vårdcentraler i Örebro län. 

För dig som är barn eller ung har 1177.se tagit fram filmer om dina rättigheter i vården. Filmerna är korta och informativa och du hittar dem här. 

imageov69.png

Illustratör: Nadia Bormotova / Gettyimages

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 juni 2024