Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Var delaktig och påverka i Region Örebro län

Du har rätt att vara delaktig och ha inflytande i processer som påverkar ditt liv. Region Örebro län vill ge dig som är ung rätt till inflytande i våra verksamheter. Vi arbetar med att stärka och utveckla din rätt till att komma till tals.

delaktig och påverka i Region Örebro län [Konvert]_beskard.png

På den här sidan hittar du information om olika sätt för dig att vara delaktig på och påverka Region Örebro läns verksamheter.

När du som är ung får vara med och tycka till lokalt och regionalt, lär du dig mer om hur demokratin fungerar. Det hoppas vi kan stärka din tillit till det demokratiska systemet.

Dina kunskaper och erfarenheter är en viktig resurs som Region Örebro län vill ta tillvara för att utveckla våra verksamheter och samhället.

Barnens expertråd i vården

BRIV – Barnens röst i vården

BRIV är ett expertråd som består av en grupp ungdomar som är med och påverkar, tycker till och företräder barn och unga i vården i Örebro län.

Alla barn och unga har rätt till delaktighet och inflytande i processer som rör deras liv. För att uppnå det krävs det att vuxna lyssnar och låter sig påverkas av barn och ungas tankar på ett strukturerat sätt.

Är du mellan 13 och 18 år och vill vara med och påverka din vård? Då kan du vara med i vårt expertråd BRIV.

Barn- och ungdomsrådet på BUH

BUH, som står för Barn- och ungdomshabiliteringen, har ett barn- och ungdomsråd. Du kan vara med i rådet om du har insatser från Barn- och ungdomshabiliteringen.

Barn- och ungdomsrådet på Barn- och ungdomshabiliteringen träffas två gånger per termin. På träffarna samtalar de om olika frågor som till exempel hur det är att komma till Barn- och ungdomshabiliteringen.

Bildstöd, språktolk och teckentolk - det finns olika stöd som deltagarna i rådet kan få för att känna sig trygg.

Kom med ett medborgarförslag

Medborgarförslag

Visste du att du som är barn och ungdom och är folkbokförd i Örebro län kan lämna in ett medborgarförslag med förslag på hur Region Örebro län kan förbättra och utveckla sina verksamheter?

På så sätt kan du vara med och påverka i frågor som är viktiga för dig!

Hur?
Genom att du klickar på länken här ovan kommer du till en sida med mer information samt en ifyllbar blankett. 

Illustratör: Nadia Bormotova / Gettyimages

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 juni 2024