Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Operation av dysmeli

Det finns många olika anledningar till att man opererar patienter vid dysmeli. Ibland kan det handla om att balansera om senor och/eller skelett för att få ett bättre läge på handen/foten.

Dysmeli, Armprotes, Dysmeli- och armprotesenheten, Marcus Sagebro, Kirurgi, Handkirurgi

Andra gånger kan man vilja skapa ett bättre grepp på en hand, sära på ihopväxta fingrar eller att stoppa tillväxten i ett ben för att minska längdskillnad.  

När man bedömer att det behöver göras en operation är det erfarna handkirurger och barnortopeder som planerar och genomför operationerna på Universitetssjukhuset Örebro.

Det är ovanligt med operation vid transversell dysmeli, alltså där dysmelin går tvärs över armen och liknar en amputation. 

Exempel på operationer som kan behöva göras i hand och/eller arm är delning av fingrar som är ihopväxta (syndaktylidelning), flytta pekfingret för att ersätta avsaknaden av tummen (pollicisation), rekonstruera en underutvecklad tumme (opponensplastik) och operation av underutvecklade extrafingrar (dubblerad tumme). 

Gemensamt är att de flesta operationer görs för att förbättra greppförmågan. 

Innan och efter operation

Det vanligaste är att man bli inlagd i samband med det kirurgiska ingreppet. Barn vårdas då på barn- och ungdomsmedicinsk avdelning 26 och vuxna på ortopedens akut- och traumaavdelning 37.

Ofta är vårdtiden kort efter en operation, cirka 1-2 dagar men vid större kirurgiska ingrepp kan tiden bli 5-7 dagar.

Om patienten har flera, multipla, dysmelier samordnas operation av dessa när det är möjligt.

Ibland görs en tidig kontroll 2-3 veckor efter operationen då även ortopedingenjör kan medverka för att förbereda för ortopedtekniska hjälpmedel.

Efter förväntad läkningstid, 4-6 veckor efter operation görs återbesök på mottagningen och eventuellt gips tas bort. 

Ett 20-tal barn föds varje år med dysmeli på fot eller ben. Vanligtvis handlar det om att barnet saknar en del av foten eller tår. Då kan det räcka med en ortopediskt anpassad sko. Ibland krävs en kombination av kirurgi och protes om foten till exempel är felriktad. 

Kompensera längdskillnad

I ett fåtal fall påverkar dysmeli lårben, vadben och skenben. Vid bendysmeli är det vanligt att benen blir olika långa eller korta och att längdskillnaden ökar med åldern. Lösningen handlar då om att kompensera skillnaden i längd. Det kan man göra med hjälp av kirurgi eller ortopedtekniska lösningar – ofta i kombination

Barn med bendysmeli kallas med 1- 3 års mellanrum till mottagning på Universitetssjukhuset Örebro där de får träffa benteamet och diskutera individuella frågor och åtgärder.

Patienter som behöver operation kan för det mesta få det på ortopedens operationsavdelning på Universitetssjukhuset Örebro.

Innan och efter operation

Det vanligaste är att man bli inlagd i samband med det kirurgiska ingreppet. Barn vårdas då på barn- och ungdomsmedicinsk avdelning 26 och vuxna på ortopedens akut- och traumaavdelning 37.

Ofta är vårdtiden kort efter en operation, cirka 1-2 dagar men vid större kirurgiska ingrepp kan tiden bli 5-7 dagar.

Om patienten har flera, multipla, dysmelier samordnas operation av dessa när det är möjligt.

Ibland görs en tidig kontroll 2-3 veckor efter operationen då även ortopedingenjör kan medverka för att förbereda för ortopedtekniska hjälpmedel.

Efter förväntad läkningstid, 4-6 veckor efter operation görs återbesök på mottagningen och eventuellt gips tas bort. Utprovning av ortopedtekniska hjälpmedel görs av ortopedingenjör. 

Komplicerade fall 

Komplicerade bendysmelier kräver ofta omfattande kirurgi under patientens hela uppväxt. Det kan handla om rekonstruktioner av skelett- och ledfelställningar och benförlängningar.

Barnortopeden på Akademiska sjukhuset i Uppsala har lång erfarenhet av benförlängningar och rekonstruktioner kopplade till dessa. Därför koncentreras den verksamheten till Uppsala.

I dessa fall har man två gånger om året en så kallad utvidgad benteamsmottagning där barnortoped från Akademiska sjukhuset i Uppsala deltar tillsammans med det ordinarie benteamet på Universitetssjukhuset Örebro.

Barn som ska opereras för dysmeli läggs in på barn- och ungdomsavdelning 26 i B-huset på Universitetssjukhuset Örebro. Det gäller vare sig om operationen ska ske på ortopeden eller handkirurgen.

På barn- och ungdomsavdelningen kan barnet komma i kontakt med barnsjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och kuratorer som alla har stor vana vid att vårda och möta barn.

I anslutning till avdelning 26 finns också lekterapi och sjukhusskola. Vid fint väder kan man också besöka Läkparken utanför B-huset, där kan barnen leka i olika miljöer, testa sin motorik, uppleva med alla sina sinnen eller bara sitta ner en stund för att fika, prata eller bara ta det lugnt.

Det är viktigt att man både som barn och närstående känner sig trygg inför en operation. Därför önskar man på barn- och ungdomskliniken att närstående är med barnet hela tiden.

Förälder eller närstående får följa med barnet in i operationssalen tills barnet sövs och finnas på plats när barnet väcks igen. Självklart får förälder eller närstående övernatta med barnet på sjukhuset också.

Om mer än en närstående följer med finns möjlighet till övernattning på patienthotell.

Familjer som är bosatta utanför Örebro län kommer oftast till avdelningen dagen innan operation för inläggning.

Kliniken har 18 vårdplatser fördelade på enkel- och dubbelsalar. Det kan alltså hända att barnet får dela sal med en annan patient.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 april 2024