Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Proteser, ortoser och ortopedtekniska hjälpmedel

Proteser ersätter en del av kroppen som saknas. På Dysmeli- och armprotesmottagningens ortopedverkstad tillverkas proteser som är speciellt utformade till varje patient.

Ortopedteknik på USÖ. Tillverkar proteser och andra hjälpmedel för personer med olika handikapp och behov av olika hjälpmedel.

När en protes ska tillverkas arbetar ortopedingenjörer och ortopedtekniker nära läkare, kirurger, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och patienter för att ge så god funktion i arm, hand, fot eller ben med hjälp av proteser som möjligt.

I vissa fall finns behov av speciallösningar för arbete, bilkörning, sport och andra fritidsintressen.

I ortopedverkstaden tillverkas också stödskenor, så kallade ortoser och andra ortopedtekniska hjälpmedel som specialskor eller skoinlägg.

Proteser kan erbjudas till barn och vuxna, vid hand-, arm- och bendysmeli.

Teamet som träffar patienten på dysmeli- och armprotesmottagningen gör redan vid det första besöket undersökningar och utredningar för att se om en protes är lämplig som behandling.

Varje protes är individuellt tillverkad efter patientens eget önskemål och behov.

Fler steg i processen

För att få en välsittande protes krävs en process som innefattar avgjutning, hylsprov och leverans av färdig produkt.

Oftast sker hela processen på ortopedverkstaden som ligger i anslutning till Dysmeli- och armprotesmottagningen och avgjutningar kan göras innan eller efter operation. Ibland görs dom i anslutning till operationssalen då patienten fortfarande är sövd.

I den ortopedtekniska verkstaden tillverkas också kosmetiska hand- och fingerproteser i silikon, armproteser med passiva och aktiva händer samt myoelektriska till barn och vuxna med alla stumpnivåer. Till ungdomar och vuxna finns också multifunktionella proteser.

Ben- och fotproteser tillverkas till alla stumpnivåer, både enklare och med mikroprocessorstyrda knäleder.

Uppföljning och reparationer

Vid leveransbesöket får patienten avancerad rehabilitering av Dysmeli- och armprotesmottagningens arbetsterapeuter för att lära sig använda sin protes.

Uppföljning av passform, funktion och användning sker regelbundet via telefonkontakt, brev, digitala eller fysiska besök.

Ortopedtekniska verkstaden tar också emot proteser som behöver repareras. I de fall det inte krävs någon ny utprovning kan utrustningen hämtas i receptionen på Dysmeli- och armprotesmottagningen.

Ortos är ett samlingsnamn för hjälpmedel som används som ett yttre stöd på en kroppsdel. Syftet kan vara att motverka felställningar eller kompensera för muskelsvaghet.

Ortoser erbjuds till både barn och vuxna, som enda behandling eller i samband med kirurgi.

Tillverkas ofta individuellt

Arbetsterapeuterna på Dysmeli- och armprotesmottagningen tillverkar ortoser till personer med arm- eller handdysmeli och ortopedingenjör och ortopedtekniker utrustar patienter med dysmeli på ben eller fot med ortoser och skoanpassningar.

Ortoserna tillverkas ofta individuellt av termoplast. I samband med kirurgi kan en ortos ersätta gips efter en tid, eller användas nattetid efter avgipsning i stabiliserande syfte under läkningstiden.

Regelbunden uppföljning för justering

Vuxna med dysmeli kan behöva ortoser i stabiliserande, avlastande och smärtlindrande syfte vid överbelastning av sin befintliga hand.

Ortosbehandlingen kräver regelbunden uppföljning för justering. Små barn som växer snabbt kräver täta återbesök, vuxna följs upp vid behov.

Ortopedtekniska hjälpmedel erbjuds både barn och vuxna.

Det handlar ofta om greppanpassningar till olika föremål, exempelvis bestick, skidstav, och cykelstyre.

Det kan också vara grepphjälpmedel för att kunna hålla träningsutrustning eller ett mothållshjälpmedel.

Tillverkningen följer en strukturerad process med avgjutning, prov och leverans av färdig produkt.

Avancerad rehabilitering ges i samband med leveransbesöket för att stämma av så att hjälpmedlet kan användas och fungerar.

Telefonuppföljning av passform, användning och funktion av samtliga ortopedtekniska hjälpmedel sker regelbundet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 april 2024