Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Bilder, dekor och ikoner

Bilder och grafiska element är viktiga för att förstärka och komplettera budskap.

Bildmanér

Bilder är viktiga budbärare i vår kommunikation. De kan förmedla, förstärka och väcka känslor som kan vara svåra att få fram med bara ord. Vi använder bilder både i informativt och dekorativt syfte. 

Vi vill att Region Örebro län ska vara känd för hög kvalitet i alla kontakter och sammanhang: vi är lättillgängliga och har ett personligt bemötande. Vi strävar efter bilder som speglar detta genom öppenhet och med människor i fokus.

Bilderna ska ha en varm ton i både färg och innehåll. Vi strävar efter att skildra verkligheten. Vi är noga med att inte reproducera stereotyper utan värnar om mångfald och inkludering i bildvalet.

Vi använder bilderna som finns i vår bildbank där vi har upphovsrätt och samtycke för samtliga bilder.

Tandmodell.

Vågen - som dekorelement

Ibland finns både möjlighet och skäl att använda ett dekorelement för att variera eller förstärka varumärkets igenkänning. Vårt dekorelement vågen är inspirerat av logotypens välvda form och övergång mellan det blå och det gröna. Den symboliserar symbiosen mellan trygghet och utveckling – som vatten och grönska – i en dynamisk, framåtskridande form.

Vi använder den för att förstärka igenkänningen för Region Örebro län.

vågen.png

Ikoner

Ikoner är enkelt ritade symboler som är tydliga i små storlekar. De kan lätt göras om till dekorativa grafiska element. Ikoner kan både användas som symboler istället för text och som enkla illustrationer. Region Örebro län har ett och samma manér för ikoner.

ikoner.png

 

Kontakter

Staben för kommunikation

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 februari 2023