Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Om varumärke och visuell identitet

Hur vi presenterar oss som organisation har stor betydelse för vilka vi är, vårt anseende och vilket förtroende som vi bygger hos våra målgrupper. Vår visuella presentation hjälper oss att stärka de värden vi står för och som vi vill att våra målgrupper ska förknippa med Region Örebro län.

Våra varumärken

Våra breda verksamhet hålls ihop av familjevarumärket Region Örebro län. Det ska stärka vår sammanhållning och skapa en helhet.

Vi har flera undervarumärken i olika kategorier som våra målgrupper möts av som till exempel Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett, Folktandvården och Fellingsbro folkhögskola

Vi har också undervarumärken som har sin egen visuella identitet med där Region Örebro län agerar garant som till exempel Länstrafiken, Bergslagsleden och Bergslagen cycling.

Så ser vi ut - vår visuella identitet

Hur vi presenterar oss som organisation har stor betydelse för vilka vi är, vårt anseende och det förtroende som vi bygger hos våra många målgrupper. Vår visuella presentation hjälper oss att stärka de värden vi står för och som vi vill att våra målgrupper ska förknippa med Region Örebro län. 

Den visuella identiteten innehåller tonalitet, typografi, språk, färger, bildspråk, dekorelement och andra grafiska element.

På området varumärke och visuell identitet har vi både riktlinjer och tillämpningar som hjälper oss i vårt arbete.

Frågor och vägledning

Har du frågor om vårt varumärke eller visuella identitet är du välkommen att kontakta Staben för kommunikation på Regionkansliet. Du kan också läsa mer detaljerad information i riktlinje för varumärke och visuell idenitet.

Du som anställd i Region Örebro län kan hitta ytterligare vägledning, tips och råd på intranätet.

 

Vår kommunikation ska vara:

Trovärdig genom att vara korrekt, relevant, faktabaserad, uppdaterad, ärlig och präglad av öppenhet.

Tydlig genom att vara målgruppsanpassad, aktiv, konkret och saklig. Vi uttrycker oss vårdat, enkelt och begripligt.

Tillgänglig genom att ske på mottagarens villkor och i relevanta kanaler, vara inkluderande, lätt att hitta, underlätta dialog och ske i rätt tid.

Kontakter

Staben för kommunikation

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 februari 2023