Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Språk

Vår verksamhet är till för alla. Vi ska uttrycka organisationens värderingar och möta människornas mångfald genom vårt språkval. Vi vill att alla ska känna sig sedda, tilltalade och delaktiga. Därför ska vårt språk vara vårdat, enkelt och begripligt och också jämlikt och inkluderande. Inte minst ska vi alltid försöka slå an en positiv och personlig ton.

Vårdat, enkelt och begripligt

Många av våra läsare kan ha svårt att läsa och förstå text. För att inkludera och nå fram till så många som möjligt är det därför viktigt att skriva klarspråk: vårdat, enkelt och begripligt. Vi är konkreta och väljer ord och innehåll noggrant. Vi anpassar språket efter målgruppens förutsättningar.

Jämlikt och inkluderande

Kommunikation kan spegla, förstärka och rättfärdiga vår verklighet, men också utmana den: när vi använder ett jämlikt, inkluderande språk visar vi att det finns många olika sätt att leva och vara. När vi vänder på invanda perspektiv skapar vi en motvikt till det förväntade och ibland stereotypa. Rent konkret kan det vara att använda ord som inte delar in människor efter kön om det inte är relevant, eller att inte förutsätta att något är på ett visst sätt.

En positiv och personlig ton i språket

Vår tonalitet ska vara positiv och personlig – det ska såklart också genomsyra det språk vi använder i våra texter. Tilltalet bidrar till att lättare skapa en relation med invånarna och gör att de känner sig trygga och välkomna i mötet med oss. Dessutom blir texterna mer engagerande och lättare att förstå.

Kontakter

Staben för kommunikation

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 februari 2023