Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Typografi

Typsnitten är en viktig del av vår visuella identitet. Vi använder oss av Inter och Georgia som båda är fria att använda utan köpt licens.

Våra typsnitt ska ha hög läsbarhet och fungera både på skärm och på papper.

Inter är vårt rubriktypsnitt och är särskilt anpassat för digital kommunikation. Vi använder det på våra webbplatser i både rubriker och brödtext. Det kan också fungera för brödtext i kortare printpublikationer som foldrar eller broschyrer.

Georgia används främst för brödtext i tryck, speciellt i längre trycksaker. Georgia fungerar också bra i bildtexter, ingresser och mellanrubriker.

Kontakter

Staben för kommunikation

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 februari 2023