Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Logotyp

Vår logotyp är vårt viktigaste visuella kännetecken och en garant för våra verksamheter och undervarumärken. Därför är det viktigt att den används på ett konsekvent sätt.

Region Örebro län har ett blått och grönt Ö som koncernsymbol. Färgerna är hämtade från de friska vårfärgerna i länets natur. Den blå färgen står för trygghet och stabilitet. Den gröna står för energi, växtkraft och miljö och tillsammans kompletterar de varandra.

Symbolen ska utstråla en positiv känsla av värme, nytänkande och öppenhet – både i våra verksamheter och i vår kommunikation med länsinvånare och andra.  

Versioner

Det finns tre godkända versioner av symbolen kombinerad med texten Region Örebro län; enradig, tvåradig och centrerad. Den enradiga är förstahandsvalet i all kommunikation. Alla versioner finns på engelska.

tre loggor.png

Partnerskap, samarbete och finansiering

Det finns särskilda logotyper framtagna med texten Finansieras av, I samarbete med eller På uppdrag av som används av projekt, partners eller uppdragstagare. Kom ihåg att följa riktlinjerna för användning av vår logotyp och avsändare. 

Ladda ner dem i vår bildbank.

Så får du använda vår logotyp

När du har tillåtelse att använda vår logotyp som avsändare är det viktigt att du följer regler för frizon, minsta storlek och har rätt typ av bakgrund.

Frizon

På höjden är minsta avståndet på den fria zonen runt logotypen lika med storleken på pricken i symbolen. På bredden är frizonen 1,5 gånger storleken på pricken.

Minsta storlek

Symbolens minsta tillåtna höjd är 4 millimeter. Vid höjdstorlekar 4–5 millimeter används den version av logotypen som är anpassad för små storlekar.

Bakgrunder

Huvudlogotypen ska helst användas på vit eller ljus bakgrund. Behöver den ligga på en svart eller mörk bakgrund ska texten i loggan vara vit. I undantagsfall kan logotypen användas på färgad bakgrund eller fotobakgrund. Viktigt är då att kontrasten mellan bakgrund och logotyp är tillräcklig stor för att logotypen ska bli tydlig. I undantagsfall kan logotypen i svart användas på färgad bakgrund.

Symbolen

Den gröna och blå symbolen, kram-öt, får inte användas separat mer än som ikonbild i Region Örebro läns egna sociala kanaler.

Logotyper för nedladdning

Ladda ner logotyperna i vår bildbank.

Har du behov av andra versioner än den enradiga samt svart eller vit eller andra filformat kontakta Staben för kommunikation.

Kontakter

Staben för kommunikation

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 mars 2023