Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Färger

Färger förstärker intrycket av oss som avsändare och kan, om de används rätt, skapa ett sammanhållet och attraktivt uttryck.

Att använda färger konsekvent gör det lättare för mottagaren att snabbt känna igen avsändaren.

Våra färger utgår från de behov och krav som finns inom digital kommunikation, men är anpassade för att fungera i alla kanaler. Vi har primärfärger, sekundärfärger och accentfärger i vår färgpalett.

Primärfärger

Den blå och gröna färgen på en vit bakgrund är de färger som starkast signalerar Region Örebro län. Det är också våra primärfärger. De används profilerande och förstärker Region Örebro läns identitet tillsammans med logotypen och vårt dekorelement vågen.

primärfärger.PNG

Sekundärfärger

Vi har gröna och blå sekundärfärger och en gråskala. Gråskala används främst på webben och i svartvitt tryck.

sekundärfärger.PNG

Accentfärger

Accentfärger används för att sticka ut och särskilja olika ämnen. De ska användas sparsamt för att inte ta över.

accentfärger.PNG

Färgfördelning

För att värna om det ljusa luftiga intrycket har vi en färgfördelningscirkel som kan vägleda i hur de olika färgtyperna får dominera. Accentfärgerna får till exempel bara användas sparsamt och får inte ta över. En produkt eller enhet ska främst vara vit, blå och grön.

Cirkeldiagram med färgfördelning som visar på accentfärger och primärfärger.

 

Kontakter

Staben för kommunikation

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 februari 2023