Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Partnerskapet för sociala innovationer

Partnerskapet för sociala innovationer är en grupp som består av organisationer från civilsamhället och offentlig verksamhet i Örebro län. Vi arbetar för att stötta personer och verksamheter som arbetar för att lösa olika utmaningar i samhället.

En social innovation är en ny idé, ny tjänst eller ny modell som tar itu med behov och utmaningar i samhället, exempelvis integration, folkhälsa och hållbarhetsfrågor. Sociala innovationer är bra för både individer och samhället, eftersom de kan hjälpa till att lösa sådana utmaningar.

Partnerskapet för sociala innovationer finns sedan år 2015 och vi samlar ungefär 40 verksamheter och organisationer.

Kontakter

Anders Bro

Utvecklingsledare - social ekonomi

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare - civilsamhälle

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 januari 2021