Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Partnerskapet för sociala innovationer

Partnerskapet för sociala innovationer (PSI) är ett nätverk som består av organisationer från civilsamhället och offentlig verksamhet i Örebro län. Vi stärker förutsättningarna för sociala innovationer i Örebro län så att vi kan möta samhällsutmaningar och bidra till en hållbar utveckling.

Partnerskapet för sociala innovationer är ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte om samhällsutmaningar och sociala innovationer. Vi erbjuder projektstöd och ger råd och stöd för utveckling av sociala innovationer.

Partnerskapet för sociala innovationer finns sedan år 2015 och vi samlar ungefär 40 verksamheter och organisationer.

Nätverksträffar och erfarenhetsutbyte

Rådgivning och metodstöd

Projektstöd och samordning

Vad är en social innovation?

En social innovation är en ny idé, ny tjänst eller ny modell som tar itu med behov och utmaningar i samhället, exempelvis integration, folkhälsa och hållbarhetsfrågor. Sociala innovationer är bra för både individer och samhället, eftersom de kan hjälpa till att lösa sådana utmaningar.

Logotyp Partnerskapet för sociala innovationer

Kontakter

Anders Bro

Utvecklingsledare: Social ekonomi

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare: Civilsamhälle

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 september 2023