Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Sociala företag

Du som driver eller vill starta ett socialt företag kan få råd från experter inom området och hjälp att hitta aktuella stöd att söka. Du kan också vara med på nätverksträffar för att lära dig mer om offentlig upphandling och anbudsförfarande.

No one is left behind - vikten av socialt företagande

Råd och stöd

Coompanion Mälardalen ger råd och stöd till dig som driver eller vill starta ett socialt företag.

Coompanion Mälardalen

På verksamt.se har flera myndigheter samlat information till företag. Där kan du läsa om att starta ett socialt företag och om stöd som finns. Du kan läsa om att göra affärer med ett socialt företag och om arbetsintegrerade företag (ASF).

Verksamt.se

Nätverksträffar

Du som är social entreprenör, driver ett socialt företag eller är intresserad av socialt företagande är välkommen till nätverks-/samordningsträffar. Där får du veta mer om

  • vad offentlig upphandling är
  • hur anbudsförfarande går till
  • hur sociala företag kan samverka i samband med anbudsgivning
  • aktuella och kommande upphandlingar

Vill du bli inbjuden till samordningsträffarna? Kontakta Isabel Suarez.

Nätverkstäffarna publiceras i kalendern och arrangeras av Coompanion Mälardalen på uppdrag av Region Örebro län.

Sociala företag behöver ökat stöd för att fortsätta växa och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Därför har Region Örebro län sammanställt en lista så att du, precis som vi, kan fortsätta främja socialt företagande i länet.

Region Örebro län har länge arbetat för att främja socialt företagande och vi anser att fler sociala företag behövs, eftersom de bidrar till både samhällsnytta och hållbar utveckling via entreprenörskap och innovation.

Under åren och efter ett antal olika projekt har vi kunnat identifiera olika aktörer i Örebro län som kan betraktas som sociala företag, utifrån de tre kriterier som finns i regeringens strategi.

Samtliga företag har godkänt sin medverkan på listan.

Sociala företag eller arbetsintegrerade sociala företag i Örebro län

Organisationer som själva betraktar sig helt eller delvis som sociala företag

Region Örebro län utförde en kartläggning av socialt företagande i länet under år 2020. Kartläggningen var den första i länet och en av de första i Sverige. Vi började med att skicka ut en webbenkät till 475 organisationer inom civilsamhället i Örebro län och det var 170 organisationer som svarade. En svarsfrekvens på 35,8 procent.

Utifrån enkätundersökningen fick vi fram 100 organisationer som helt eller delvis ansåg sig själva vara ett socialt företag utifrån regeringens tre kriterier.

Här är de organisationer som sagt ja till att vara listade här:

Vad är sociala företag?

Den gemensamma drivkraften för sociala företag är att skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar. De brukar definieras genom tre kännetecken:

  • Deras affär är ett medel för att skapa samhällsnytta
  • De mäter sina resultat i samhällsnyttiga mål
  • Det mesta av överskottet går tillbaka till verksamheten

(Källa: Tillväxtverket)

Sociala företag är en del av den sociala ekonomin

I den sociala ekonomin ingår till exempel kooperativ, föreningar, stiftelser och sociala företag som producerar och säljer tjänster samtidigt som de strävar efter samhällsnytta.

EU-kommissionen pekar ut den sociala ekonomin som en av 12 industriella kluster i Europa.

Förutsättningar för och betydelsen av socialt företagande i Sverige

Den svenska delrapporten av ESEM 2020-2021 visar att svenska regeringens strategi för socialt företagande och social innovation fortsatt omfattar högrelevanta områden, men påtalar samtidigt behovet av långsiktiga och systematiska investeringar för att stärka kraften av social innovation och socialt företagande för systeminnovation.

I filmen modererar Beata Wickbom ett samtal med Anders Bro, utvecklingsledare Region Örebro län och Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor för Skåne Stadsmission.

Region Örebro län arbetar sedan 2017 med att öka kunskapen kring socialt företagande och att förbättra villkoren för de sociala företagen. Det gör vi genom rad olika satsningar.

Tidigare projekt

Samordningsträffar för sociala företag (2021)

Coompanion Mälardalen genomför fyra samordningsträffar för sociala företag och sociala entreprenörer. Projektet genomförs på uppdrag av Region Örebro län.

Regional digital plattform för sociala företags tjänster och produkter (2021)

Coompanion Mälardalen ska undersöka, förbereda och genomföra en länsgemensam digital lösning för marknadsföring av de sociala företagens tjänster och service. Projektet genomförs på uppdrag av Region Örebro län.

De sociala företagens konkurrenskraft ska stärkas (2017-2021)

Arbetet handlar om att utveckla insatser som kan stärka de sociala företagens konkurrenskraft. Projektet heter RaiSE och finansieras av Interreg Europe.

Socialt företagande i Örebro län (2019-2020)

Arbetet handlar om att utveckla kunskapen om vilka aktörer som kan betraktas som sociala företag i Örebro län. Det finns också ett stort behov av att lyfta fram vad ett socialt företag är och vilken samhällsnytta dessa företag bidrar till. Projektet finansieras av Tillväxtverket.

Kontakter

Anders Bro

Utvecklingsledare: Social ekonomi

Mikael Norberg

Administratör: Social ekonomi

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 januari 2022