Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Sociala företag

Region Örebro län arbetar sedan 2017 med att förbättra villkoren för de sociala företagen och att öka kunskapen kring socialt företagande.

Råd och stöd

Coompanion Mälardalen ger råd och stöd till dig som driver eller vill starta ett socialt företag.

Coompanion Mälardalen

Sociala företag behöver ökat stöd för att fortsätta växa och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Därför har Region Örebro län sammanställt en lista så att du, precis som vi, kan fortsätta främja socialt företagande i länet.

Region Örebro län har länge arbetat för att främja socialt företagande och vi anser att fler sociala företag behövs, eftersom de bidrar till både samhällsnytta och hållbar utveckling via entreprenörskap och innovation.

Under åren och efter ett antal olika projekt har vi kunnat identifiera olika aktörer i Örebro län som kan betraktas som sociala företag, utifrån de tre kriterier som finns i regeringens strategi.

Samtliga företag har godkänt sin medverkan på listan.

Sociala företag eller arbetsintegrerade sociala företag i Örebro län

Organisationer som själva betraktar sig helt eller delvis som sociala företag

Region Örebro län utförde en kartläggning av socialt företagande i länet under år 2020. Kartläggningen var den första i länet och en av de första i Sverige. Vi började med att skicka ut en webbenkät till 475 organisationer inom civilsamhället i Örebro län och det var 170 organisationer som svarade. En svarsfrekvens på 35,8 procent.

Utifrån enkätundersökningen fick vi fram 100 organisationer som helt eller delvis ansåg sig själva vara ett socialt företag utifrån regeringens tre kriterier.

Här är de organisationer som sagt ja till att vara listade här:

Följande texter ska uppdateras:

Region Örebro län arbetar sedan 2017 med att öka kunskapen kring socialt företagande och att förbättra villkoren för de sociala företagen.

Socialt företagande i Örebro län

Arbetet handlar om att utveckla kunskapen om vilka aktörer som kan betraktas som sociala företag i Örebro län. Det finns också ett stort behov av att lyfta fram vad ett socialt företag är och vilken samhällsnytta dessa företag bidrar till. Projektet finansieras av Tillväxtverket.

De sociala företagens konkurrenskraft ska stärkas

Arbetet handlar om att utveckla insatser som kan stärka de sociala företagens konkurrenskraft. Projektet heter RaiSE och finansieras av Interreg Europe.

Vad är sociala företag?

  • Sociala företag startas och utvecklas för att lösa olika samhällsutmaningar. Sociala företag definieras alltså av att de drivs med ett samhällsnyttigt mål i fokus. De sociala företagen kan exempelvis bidra till minskad psykisk ohälsa, bättre integration, högre andel återbruk eller samverka för att fler människor ska komma ut i arbetslivet.
  • Resultatet av verksamheten mäts i relation till det samhällsnyttiga målet som står i fokus.
  • Vinster inom sociala företag återinvesteras i verksamheten, eller kan användas för att starta andra projekt.
  • Organisationsformerna varierar, sociala företag kan bedrivas som exempelvis aktiebolag, ekonomiska föreningar, kooperativ eller ideella organisationer.

I Regeringens strategi för sociala företag nämns tre kännetecken för socialt företagande:

  1. Företag, oberoende av associationsform, där den affärsmässiga verksamheten är ett medel för att uppnå ett eller flera specifika samhällsnyttiga mål, exempelvis minska utanförskap, förbättra klimatet och miljön eller bidra till en tryggare livsmiljö.
  2. Företagets resultat mäts i relation till uppfyllelsen av de samhällsnyttiga mål som angetts som dess syfte att uppnå.
  3. Företagets ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i verksamheten eller investeras i nytt samhällsnyttigt projekt istället för att primärt tas ut som vinst genom avkastning till ägarna.

Kontakter

Anders Bro

Utvecklingsledare - social ekonomi

Mikael Norberg

Administratör - social ekonomi

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 januari 2021