Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Region Örebro läns tandvårdsstöd

Patienter som har särskilda behov kan efter bedömning få del av Region Örebro läns tandvårdsstöd. Det betyder att du som tillhör denna grupp betalar samma avgift som i hälso- och sjukvården när du besöker tandvården. Du har rätt att få avgiften införd i ditt högkostnadskort, och om du har frikort så gäller det. Region Örebro läns tandvårdsstöd omfattar följande:

Munhälsobedömning

Region Örebro län ansvarar för att äldre och funktionshindrade med omfattande behov av vård och omsorg erbjuds en kostnadsfri munhälsobedömning. Bedömningen görs i patientens boende.

Nödvändig tandvård

Den som tillhör de grupper som erbjuds munhälsobedömning har även rätt att få så kallad nödvändig tandvård. Det kan innebära regelbundna undersökningar och tandbehandling. Personer som är berättigade till nödvändig tandvård får ett intyg om detta. Det ska visas upp vid besök i tandvården.

För mer information se 1177.se

Tandvård som led i en sjukdomsbehandling

När du behöver tandvård som en del i en sjukdomsbehandling kan du i vissa fall få denna tandvård inom ramen för tandvårdsstödet. 
Behandlingen ska alltid godkännas av Region Örebro län efter prövning av din tandläkare eller tandhygienist.

Exempel på sådan tandvård är behandling av:

• missbildning i käkområde
• defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet
• tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall
• patienter som ska genomgå kirurgiskt ingrepp eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav
• patienter som på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan
• patienter som genomgår utredning där det finns misstanke om ett odontologiskt samband med patientens grundsjukdom
• patienter som genomgår strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
• patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen (orofaciala smärtsyndrom)
• patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné, och
av frätskador på tänderna som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom på patienter som är medicinskt rehabiliterade
• extrem tandvårdsrädsla
• patienter som ska byta tandfyllningar av särskilda skäl

För mer information se 1177.se

Tandvård vid långvarig sjukdom och funktionsnedsättning

Personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan ha rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift.

Stödet kan ges till personer som har
• en svår psykisk funktionsnedsättning
• Parkinsons sjukdom
• multipel skleros
• cerebral pares
• reumatoid artrit
• systemisk lupus erythematosus
• sklerodermi
• amyotrofisk lateralskleros
• en orofacial funktionsnedsättning
• symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke)
• en sällsynt diagnos.

För att få rätt till stödet krävs ett särskilt läkarintyg som ska lämnas till Region Örebro läns tandvårdsenhet.

För mer information se 1177.se

Välj tandläkare själv

Tandvårdsbehandling inom Region Örebro läns tandvårdsstöd kan utföras av Folktandvårdens tandläkare eller av privat tandläkare.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 5 februari 2020

Innehållsansvarig: Jenny Wiik

Publicerad av Ingela Öjwiid