Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vuxenhabiliteringen, Region Örebro län

Vuxenhabiliteringen

Vuxenhabiliteringen finns för dig som är vuxen (över 18 år) och har bestående funktionsnedsättning. Hos oss kan du få habilitering och rehabilitering utifrån dina behov.

Vuxenhabiliteringen vänder sig främst till dig med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrum-tillstånd, förvärvad hjärnskada eller rörelsehinder, exempelvis till följd av neurologisk sjukdom.

Utifrån behov erbjuder vi

  • Information och behandling utifrån funktionsnedsättningen.
  • En re-/habiliteringsplan som passar dig.
  • Stödsamtal – även till anhörig.
  • Hjälpmedel, anpassningar och träning vid behov för ett fungerande. vardagsliv.
  • Utbildning och konsultation till personal och personliga assistenter.
  • Råd i hälsofrågor.
  • Hjälp vid kontakter med andra vårdgivare och med myndigheter.
     

Vi har mottagningar i Örebro, Nora, Karlskoga, Lindesberg och Hallsberg.