Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Intellektuell funktionsnedsättning (IF)

Vuxenhabiliteringens team för intellektuell funktionsnedsättning möter dig som har diagnosen intellektuell funktionsnedsättning med eller utan autism eller fysisk funktionsnedsättning.

IF-teamet

Du som har en intellektuell funktionsnedsättning träffar oss som jobbar i IF-teamet.

Du kan träffa oss på vår mottagning i Karlahuset på väster i Örebro och på våra adresser i länsdelarna.

Kontakten med oss ersätter inte andra kontakter du kanske redan har med till exempel vårdcentral, arbetsförmedling, kommunens LSS-verksamhet, socialtjänst, psykiatri eller andra.

Diagnoskunskap

Behöver du veta mer om din funktionsnedsättning så kan du få det hos oss.

Team

Det här kan du få hjälp med

  • Information om funktionsnedsättningen
  • Hjälp att finna strategier som underlättar i vardagen och ökar självständighet
  • Hjälpmedel och träning
  • Stödjande samtal
  • Hjälp vid kontakter med andra vårdgivare och myndigheter
  • Enklare råd i hälsofrågor
  • Vi kan även ge råd och stöd till personer i din nära omgivning, de är viktiga för oss att samarbeta med.

När du kommer till oss så gör vi en personlig habiliteringsplan tillsammans.

Kurser och föreläsningar

Vuxenhabiliteringens utbud av kurser och grupper hittar du i Vuxenhabiliteringens kurskatalog.

Kontakt

Så kan du träffa oss

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 november 2022