Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Neurologisk sjukdom eller förvärvad hjärnskada

Du som har en neurologisk sjukdom eller förvärvad hjärnskada kan träffa oss i Nohs-teamet. Vuxenhabiliteringens Neuro- och hjärnskadeteam (NoHS) möter dig som har neurologiska funktionsnedsättningar, omfattande rörelsehinder eller som har drabbats av hjärnskada i vuxen ålder, till exempel på grund av olycka eller stroke.

Diagnoskunskap

Behöver du veta mer om din funktionsnedsättning så kan du få det hos oss.

Team

Det här kan du få hjälp med

  • Information relaterat till funktionsnedsättningen
  • Hjälp att finna strategier som underlättar i vardagen och ökar självständighet
  • Hjälpmedel och träning
  • Stödjande samtal
  • Hjälp vid kontakter med andra vårdgivare och myndigheter
  • Enklare råd i hälsofrågor
  • Vi kan även ge råd och stöd till personer i din nära omgivning, de är viktiga för oss att samarbeta med.

När du kommer till oss så gör vi en personlig habiliteringsplan tillsammans.

Kurser och föreläsningar

Vuxenhabiliteringens utbud av kurser och grupper hittar du i Vuxenhabiliteringens kurskatalog.

Kontakt

Så kan du träffa oss

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 november 2022