Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Du som behöver insatser från oss

Du som har intellektuell funktionsnedsättning, diagnos inom autismspektrum, förvärvad hjärnskada, rörelsehinder av olika slag eller en kombination av dessa, kan få insatser från Vuxenhabiliteringen.

För att du ska få kontakt med oss behöver vi en remiss eller egen vårdbegäran. Om du är ny i kontakten med oss behöver du skicka med den utredning som styrker din diagnos.

Vuxenhabiliteringens insatser ersätter inte annan hälso- och sjukvård eller habilitering och rehabilitering som man kan få genom annan specialistsjukvård, primärvård och i kommunen.

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran e-tjänst (kräver inloggning med e-legitimation)

De flesta barn och ungdomar som får insatser av Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) under uppväxtåren har kvarstående funktionsnedsättning. Det gör att man kan behöva insatser även som vuxen från Vuxenhabiliteringen (VUH).

Du som är patient från annat län kan inte använda dig av e-tjänsten egen vårdbegäran, utan måste skicka in en pappersblankett.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 augusti 2022