Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök


Visa videofilmen i en extern spelare..

Vuxenhabiliteringen finns för dig som är vuxen (över 18 år) och har bestående funktionsnedsättning. Hos oss kan du få habilitering och rehabilitering utifrån dina behov.

Vuxenhabiliteringen vänder sig främst till dig med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrum-tillstånd, förvärvad hjärnskada eller rörelsehinder, exempelvis till följd av neurologisk sjukdom.

Utifrån behov erbjuder vi

  • Information och behandling utifrån funktionsnedsättningen
  • En re-/habiliteringsplan som passar dig
  • Stödsamtal – även till anhörig
  • Hjälpmedel, anpassningar och träning vid behov för ett fungerande vardagsliv
  • Utbildning och konsultation till personal och personliga assistenter
  • Råd i hälsofrågor
  • Hjälp vid kontakter med andra vårdgivare och med myndigheter

Vi har mottagningar i Örebro, Nora, Karlskoga, Lindesberg och Hallsberg.