Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Journalförkortningar inom tandvården

Patientjournalen ska vara skriven på lättförståelig svenska och endast allmänt godkända förkortningar ska användas. Vid utlämning av journalkopior kan det i vissa journalanteckningar finnas förkortningar. Här kan du se vad förkortningarna inom tandvården betyder.

 B   C   D     F     H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S     U   V   X   Y   Z   Å   Ä   Ö

 

A

a = amalgamfyllning

ab = antibiotika

akr = amalgamkrona

ap.rtg = apikalröntgen

apl = aplasi

approx = approximal

artik, art = artikulation

avtr = avtryck

 

B

b = buccalt

beh = behandling

bilat = bilateralt

BT = blodtryck

bw, btw = bitewing röntgen

 

C

c = composit

CBCT = tomografi

cem = cementering

cerv = cervikalt

ckr = compositkrona

CoCr = Kobolt krom

 

D

d = distalt

dep = depuration

diast = diastema

diff.diagnos, dd = differentialdiagnos                 

 

E

endo = endodonti

EOD = extraoralt drag

exc /excav = excavering

extr, ex = extraktion

 

F

ff = fissurförsegling

f-lack = fluorlackning

FPU = förenklad parodontal undersökning

frtv = frisktandvård

G

gkr = guldkrona

glst = glesställning

gpa/gjc = glasjonomer

 

H

HI = handinstrument

hp = helprotes

hst = helstatus

huk = hel underkäksprotes

HV = huvudvärk

hö = höger

höb = horisontell överbitning

hök = hel överkäksprotes

 

I

IKS = inga kliniska symtom

impl = implantat

infekt = infektion

inflam = inflammation

info = information

inj = injektion

instr = instruktion

inv = inverterad

 

K

kf = kostnadsförslag

kir = kirurgi

klin = kliniskt

kpp = kallad per post

kpt = kallad per telefon

kr = krona

kron = kroniskt

ktr = kontroll

L

l = lingualt

lat = lateralt

 

M

m = mesialt

m.= musculus

MB, idb = mellanrumsborste

med = medialt

medic = mediciner

MIB = mekanisk infektionsbehandling

mk = metallkeramik

mob. = mobil

N

neg = negativt

 

O

o = ocklusalt

OH = oral hygien

op = operation

OPG = ortopantomogram

ockl = ocklusion

Ort, TR = ortodonti

 

P

p = palatinalt

palp = palpera

PAN = panorama

parod = parodontologi

pat = patient

pc = penicillin

pcl = pulpa caries laesa

PcV = V-penicillin

ped = pedodonti

pkr = porslinskrona

pos = positiv

post = posterior

postop = postoperativ

prep = preparation

prof = profylax

prot = protetik

ptl = pulpa traumatica laesa

PTR = professionell tandrengöring    

pu parod us = parodontal undersökning

puk = partiell underkäksprotes

pök = partiell överkäksprotes

 

R

RA = reumatoid artrit

rb = rotbehandlad

rek = rekommendation

ret = retinerad

rf = rotfyllning

rr = rotrest

rtg = röntgen

 

S

sf = symptomfri

sjd = sjukdom

slipn = slipning

sut ut = suturtagning

 

T

tabl = tablett

tb = tandborste

tdl = tandläkare

temp = temperatur

temp kr = temporär krona

thyg/hyg/TH = tandhygienist

trst = trångställning

ts = tandsticka

tsk = tandsköterska

tst = tandsten

tt = tandtråd

 

U

ua = utan anmärkning

ub = uteblivande

uk = underkäke

u-ljud EMS = ultraljud

us = undersökning

utl = utlämning

 

V

vä = vänster

 

Å

åb = återbud

 

Ö

ök = överkäke

ÖNH = Öron/Näs/Hals

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 februari 2023