Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Om oss

Folktandvården är en del av Region Örebro läns verksamhet. Vi har förutom sjukdomsförebyggande och sjukvårdande verksamhet sistahandsansvar för länets invånare. Folktandvården ger tandvård till mer än  90% av länets barn och ungdomar, drygt 40% av länets vuxna samt utför all uppsökande verksamheten i Örebro län.

Tandvården bedrivs utifrån den enskildes behov, och består av förebyggande åtgärder, sjukdomsbehandling och åtgärdande av uppkomna skador, samt behandling av bettfel, missbildningar och förvärvade defekter. Särskild vikt läggs vid förebyggande tandvård.

Akut tandvård

Folktandvårdens Jourklinik är öppen alla dagar, även helger och storhelger.

Folktandvårdens jourklinik

Antal anställda

Hos oss arbetar cirka 550 personer.
Inom Folktandvårdens kliniska verksamhet finns följande yrkesroller: specialisttandläkare, tandläkare, tandhygienist, tandsköterska och tandtekniker.

Vår verksamhet

Vi har hela Örebro län som arbetsfält och vår verksamhet består av:

Allmäntandvård - 21 kliniker på 14 orter i länet

Jourklinik - öppet 365 dagar om året

Specialisttandvård - 8 kliniker i Örebro

Kariesmottagning - har fördjupade kunskaper i kariessjukdomens uppkomstsätt och utveckling.

Digital mottagning - hjälp och råd genom videosamtal 

Folkhälsoinsatser - arbetar hälsofrämjande med länets innevånare i alla åldrar. 

Kunskapscentrum för äldres munhälsa - en enhet för frågor och utveckling gällande äldres munhälsa.

Odontologisk forskningsenhet

Odontologisk utbildningsenhet

Tandtekniskt laboratorium  (information finns på webbplatsen för vårdgivare)

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 januari 2023