Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Om oss

Folktandvården i Örebro län ger tandvård till mer än  90% av länets barn och ungdomar, drygt 40% av länets vuxna samt utför all uppsökande verksamheten i länet.

Tandvården bedrivs utifrån den enskildes behov, och består av förebyggande åtgärder, sjukdomsbehandling och åtgärdande av uppkomna skador, samt behandling av bettfel, missbildningar och förvärvade defekter. Särskild vikt läggs vid förebyggande tandvård.

Akut tandvård

Folktandvårdens Jourklinik är öppen alla dagar, även helger och storhelger.

Folktandvårdens jourklinik

Antal anställda

Hos oss arbetar cirka 550 personer.
Inom Folktandvårdens kliniska verksamhet finns följande yrkesroller: specialisttandläkare, tandläkare, tandhygienist, tandsköterska och tandtekniker.

Vår verksamhet

Vi har hela Örebro län som arbetsfält och vår verksamhet består av:

Allmäntandvård - 21 kliniker
Kariesmottagning
Digital mottagning - hjälp och råd genom videosamtal 
Jourklinik - öppet 365 dagar om året
Specialisttandvård - 8 kliniker
Tandtekniskt laboratorium  (läs mer på webbplatsen för vårdgivare)
Folkhälsoenhet - uppsökande verksamhet och generella insatser
Odontologisk forskningsenhet
Odontologisk utbildningsenhet
Kunskapscentrum för äldres munhälsa

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 augusti 2022