Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tandvårdsrädsla - fobibehandling

Folktandvården samarbetar med Utvecklingsenheten för psykoterapi och psykologisk behandling inom Region Örebro län. Tillsammans hjälper vi patienter med tandvårdsfobi.

Knappt fem procent av den vuxna befolkningen har en så stark tandvårdsrädsla, att man helt undviker tandvård. Det kallas tandvårdsfobi och är en av de vanligaste fobierna.

Vad krävs för att få behandling för tandvårdsfobi?

För att du ska behandlas av psykolog/psykoterapeut, krävs att det finns ett stort behov av tandvård och att du själv också upplever att du har ett stort behandlingsbehov. Du ska ha avstått från regelbunden tandvård under flera år.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen sker i form av kognitiv beteendeterapi (KBT).
Psykolog/psykoterapeut från Utvecklingsenheten för psykoterapi och psykologisk behandling samarbetar med tandvårdsteam från pedodonti/barntandvård inom Folktandvårdens specialisttandvård.

Hur ansöker jag?

Du kan lämna din intresseanmälan genom e-tjänsten "Anmälan till behandling för tandvårdsfobi - 1177" eller fylla i en blankett, se länk överst på denna sida.

Alla som ansöker om behandling för tandvårdsfobi får inte behandling, men alla är välkomna att ansöka. Det är psykolog/psykoterapeut som gör bedömningen vilka patienter som får genomgå fobibehandling.

Region Örebro läns tandvårdsstöd

När tandvården utförs vid KBT-behandling kan du efter bedömning, få del av Region Örebro läns tandvårdsstöd. Det betyder att du betalar samma avgift som i hälso- och sjukvården när du besöker tandvården.

Läs mer om Region Örebro läns tandvårdsstöd
 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 maj 2023