Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Vårdgarantin

Vårdgarantin innebär att du som patient ska få tid för besök och behandling inom ett visst antal dagar. Antalet dagar är olika beroende på vilken vård du behöver.

Vårdgarantin gäller sådan vård som kan planeras. Den akuta vården berörs inte av vårdgarantin. Blir du akut sjuk eller skadad får du vård omedelbart.

Detta innebär vårdgarantin:

Siffran nollDu ska få kontakt med, eller besök hos distriktssköterska eller sjuksköterska samma dag du ringer.

Siffran sjuOm du bedöms behöva träffa en läkare ska du få tid hos en distriktsläkare inom sju dagar.

Siffran nittioOm du behöver träffa en specialistläkare ska du få en tid där inom 90 dagar.

Siffran nittioOm specialistläkaren beslutar om behandling ska du få det inom 90 dagar. 

Om du behöver genomgå kompletterande undersökningar och utredningar före ditt besök eller din behandling, räknas den tiden inte in i vårdgarantin.

Om vårdgarantin inte kan uppfyllas

Målet är att du ska få den vård du behöver i Region Örebro län inom garantitiden. Om din vårdgivare inte kan erbjuda dig vård inom garantins tidsgränser, ska du få hjälp till vård hos någon annan vårdgivare, inom eller utanför Region Örebro län.

Region Örebro län ska erbjuda dig den vården och hjälper dig då med det som behövs för att du ska få vård. Du har rätt till reseersättning, men du får själv betala den patientavgift som gäller i det landsting/region där du får vård.

Vårdslussen

Vårdslussen inom Region Örebro län hjälper till att förmedla vård inom vårdgarantins tidsgränser.

Du kan avstå från att utnyttja vårdgarantin

Du kan själv välja att avstå från att utnyttja vårdgarantin om du hellre vill vara kvar hos din vårdgivare. Tillsammans kan ni komma överens om vilka tidsramar som ska gälla.

Information som du förstår

Som patient har du rätt att av din vårdgivare få information som är anpassad just för dig om:

  • ditt hälsotillstånd och de metoder för undersökning, vård och behandling som finns.
  • dina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, samt om vårdgarantin.

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 28 mars 2017

Innehållsansvarig: Gabriel Stenström

Publicerad av Gabriel Stenström

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/vardgaranti

Kontakt

Vårdslussen
Telefon 019-602 66 00