Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Fertilitetsenheten

Karin Steffenstorpet, avdelningschef vid fertilitetsenheten 
Fertilitetsenheten - som är en del av Universitetssjukhusets Kvinnoklinik - är specialiserad på utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet.  

Fertilitetsenheten är helt stängd vecka 26-31 med undantag för fertilitetsbevarande behandlingar.

 • Vecka 31 är telefontiden öppen igen.
 • Mottagningen öppnar vecka 32.
 • Spermalabb stängt 27/6 – 12/8. Spermaprov kan alltså lämnas fr o m vecka 33.
 • Om du är akut sjuk och är under behandling hos oss så ber vi dig kontakta Kvinnoklinikens mottagning på våning 3 i B-huset.

Fertilitetsenheten önskar Trevlig sommar!


 
Vår målsättning vid behandling är förstås en hög graviditetsfrekvens, men vi arbetar också för att alla par ska känna sig väl omhändertagna, oavsett om vi kan hjälpa dem till ett biologiskt barn eller inte.

Vår kvalitetspolicy    

Vi har inte remisstvång. Kontakta oss gärna.
 


Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

En ny lag som ger ensamstående kvinnor möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård träder i kraft den 1 april 2016. 

Ett arbete har påbörjats nationellt för att så snabbt som möjligt ge en rekommendation till enhetliga riktlinjer beträffande detta, allt för att vården ska bli rättvis och jämlik i hela landet.

Det förutsätts i beslutet att Socialstyrelsen ser över sina föreskrifter och allmänna råd i syfte att anpassa dem till situationer där ensamstående kvinnor söker assisterad befruktning.

Innan klara riktlinjer finns om kunskapsstöd, regelverk och finansiering inom andra landsting kommer vi därför inte att ta emot intresseanmälan eller bygga en väntelista.  Vi kommer däremot fortlöpande att informera om det aktuella läget på vår hemsida.


 
KUPP-enkäten
Vi vill rikta ett stort TACK till er som tog er tid att svara på vår enkät som genomfördes under våren 2015.
KUPP (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) delades ut på de flesta IVF kliniker i Sverige under samma period och vi fick värdefull information från er. Resultatet ligger till grund för vårt fortsatta kvalitetsarbete med förbättringar som kan hjälpa er som patienter.
Vi fick genom svaren veta att många var nöjda med bemötandet och informationen på kliniken, vilket är glädjande för oss.
Vi fick också veta att många önskade få samma doktor och samma barnmorska/undersköterska vid besöken här. Det har vi tyvärr sällan möjlighet att erbjuda, och vi ska försöka att informera tydligare om detta. Vi ska också arbeta vidare med att upplysa om vilken doktor du som patient får träffa vid ditt nästa besök.

Att arbeta för förbättringar är ett kontinuerligt arbete för oss alla inom vården och för att kunna genomföra detta krävs att vi får feedback från våra patienter. Tack för att ni hjälper oss med detta.

Personalen på Fertilitetsenheten

Ni kan titta på alla öppna jämförelser på hemsidan för kvalitetsregistret Q-IVF:
http://www.ucr.uu.se/qivf/index.php/behandlingsresultat
  


 
Nytt 2015-03-01:
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har rekommenderat landstingen och regionerna att anta och tillämpa enhetliga regler för att erbjuda offentligt finansierad assisterad befruktning i Sverige. Region Örebro län har beslutat att tillämpa dessa regler från 150301. Skillnaden för oss är att kvinnor fortsättningsvis får vara högst 39 år vid landstingsfinansierad behandling. (Övergångsbestämmelse: Par som redan står på väntelista får en behandling.)Filmer om ägg- och spermiedonation
Hur känns det att inte kunna bli gravid på egen hand och behöva ta emot ägg eller spermier från någon annan? Vad är det som får vissa människor att göra en god gärning, som att donera? 

I filmerna på Vävnadsrådets hemsida får vi följa berättelserna från en mottagare av donerade ägg, en äggdonator, en man som har blivit pappa tack vare donerade spermier samt en kvinna i ett samkönat par som har tagit emot donerade spermier.Utveckling av ett embryo

Se "time lapse"-filmen från vårt laboratorium
 
 
Till landstingspatienter kan vi erbjuda:
  
 • Utredning av infertilitet
 • IVF och ICSI (provrörsbefruktning)
 • Uttagning av spermier från testikel/bitestikel
 • Frysning av spermier och befruktade ägg
 • Insemination
 • Ägglossningsstimulering
 • Behandling med donerade ägg eller spermier

Till privatbetalande patienter kan vi erbjuda:

 • IVF och ICSI (provrörsbefruktning)
 • Uttagning av spermier från testikel/bitestikel
 • Frysning av befruktade ägg
 • Insemination


Några "grundkrav" finns:

 • Paret ska ha en stabil relation. De ska vara skrivna på samma adress. Vid landstingsbehandling måste båda vara skrivna i landstinget och ha permanent uppehållstillstånd.
 • Kvinnan får vara högst 41 år för utredning, 39 år för landstingsbehandling och 41 år för privatfinansierad behandling. (I lesbiska par gäller åldersgränserna för den av kvinnorna som ska genomgå behandling.)
 • Nedre åldersgräns för båda i paret är 25 år.
 • Kvinnan som ska genomgå behandling får inte ha alltför hög vikt, eftersom det försämrar behandlingsmöjligheterna och ökar risken för komplikationer.

 
logo certifieringVi är certifierade av DNV enligt ISO 9001.

 


 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 12 juli 2016

Innehållsansvarig: Gabriella Widlund

Publicerad av Åsa Öberg

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/fertilitetsenheten

E-tjänster

Kontaktuppgifter

Förutom e-tjänsterna finns dessa alternativ:

Telefon
019-602 18 95
tidsbeställning, rådfrågning

Telefontid: Månd - fred
8.00 - 8.30, 10.00 - 11.30
Månd - torsd även 13.00 - 14.00

Telefax
019-602 23 88

Adress
Fertilitetsenheten, Universitetssjukhuset,
701 85 Örebro

Vi finns i B-huset på våning 4

Avdelningsansvarig läkare/chef:
Juliane Baumgart
Tider för inlämning av spermaprover
Månd - fred 07.00 - 11.00
(Tag med remiss/brev)

Donatorer: Tid enligt överenskommelse

   


Blankett för beställning av journalkopior