Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC)

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) arbetar för att höja den vetenskapliga kompetensen i regionen genom att genomföra, stimulera och stödja kliniska, patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt. Vår forskning syftar till att ge bästa möjliga förutsättningar för invånarnas hälsa, vård och omsorg. UFC:s akademiska anknytning är främst Örebro universitet, som vi samverkar med inom såväl forskning som utbildning.

Vår verksamhet

Drygt 90 personer är knutna till UFC varav ett femtiotal personer är disputerade. Ett tjugotal doktorander har på sin forskningstid sin huvudsakliga arbetsplats förlagd till UFC.

På UFC möts forskare från olika professioner, t.ex. läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, beteendevetare, psykologer, folkhälsovetare och hälsoekonomer. Det skapar goda förutsättningar för samarbeten över professionsgränser. De flesta forskare vid UFC delar sin tid mellan klinik och forskning. Att forskarna finns kvar i den kliniska verksamheten innebär att kliniska frågeställningar lättare kan fångas upp, och att ny kunskap enklare kan återföras till verksamheterna. 

Våra forskningsprojekt

Du kan läsa mer om våra forskningsprojekt i Region Örebro läns projektdatabas (Researchweb). Där kan du söka på ämnesområde eller som fritext.

Personal vid UFC

Chefer

Verksamhetschef

Martin Eriksson Crommert, tfn 019-6025785, e-post till Martin Eriksson Crommert

 

Administrativ personal

Linda Durnell (Forskningssekreterare), tfn 019-602 58 76, e-post till Linda Durnell

Linda Kirrander (Forskningssekreterare), tfn 019-602 77 06, e-post till Linda Kirrander

Åsa Lundberg (FoU-administratör), tfn 019-602 07 72, e-post till Åsa Lundberg

Daniel Pichler (Forskningssekreterare), tfn 019-602 57 84, e-post till Daniel Pichler

Diana Sääv (FoU-administratör, ekonomi), tfn 019-602 07 73, e-post till Diana Sääv

Sandra Turesson (FoU-administratör), tfn 019-602 58 02, e-post till Sandra Turesson

 

Hälsoekonomer

Jasmine Fridljung, tfn 019-602 07 79, e-post till Jasmine Fridljung

Lars Hagberg, tfn 019-602 70 58, e-post till Lars Hagberg

Naimi Johansson, tfn 019-6028734, e-post till Naimi Johansson

Anna Philipson, tfn 019-602 74 91, e-post till Anna Philipson

Linda Ryen, tfn 019-602 71 81, e-post till Linda Ryen

Professorer & adjungerade/affilierade professorer

Susanne Bejerot, e-post till Susanne Bejerot

Ingemar Engström, e-post till Ingemar Engström

Liselotte Hermansson, tfn 019-6025897, e-post till Liselotte Hermansson

Lars-Olov Lundqvist, tfn 019-6025819, e-post till Lars-Olov Lundqvist

Margareta Möller, tfn 070-5898112, e-post till Margareta Möller

Agneta Schröder, tfn 019-6025879, e-post till Agneta Schröder

 

Docenter

Sanna Aila Gustafsson, e-post till Sanna Aila Gustafsson

Agneta Anderzén Carlsson, tfn 019-6025846, e-post till Agneta Anderzén Carlsson

Kristina Arnrup, tfn 019-6025890, e-post till Kristina Arnrup

Peter Appelros, e-post till Peter Appelros

Martin Eriksson Crommert, tfn 019-6025785, e-post till Martin Eriksson Crommert

Lars Hagberg, tfn 019-6027058, e-post till Lars Hagberg

Maria Hälleberg Nyman, tfn 019-6026564, e-post till Maria Hälleberg Nyman

Gustav Jarl, tfn 019-6025875, e-post till Gustav Jarl

Jan Karlsson, e-post till Jan Karlsson

Kajsa Lidström Holmqvist, tfn 019-6025789, e-post till Kajsa Lidström Holmqvist

Lars Kjellin, e-post till Lars Kjellin

Maria Lodefalk, e-post till Maria Lodefalk

Marie Matérne, e-post till Marie Matérne

Michiel van Nieuwenhoven, tfn 019-6027702, e-post till Michiel van Nieuwenhoven

Ylva Nilsagård, e-post till Ylva Nilsagård

Emma Nilsing Strid, tfn 019-6025788, e-post till Emma Nilsing Strid

Axel Nordenskjöld, e-post till Axel Nordenskjöld

Emma Ohlsson Nevo, tfn 019-6025843, e-post till Emma Ohlsson Nevo

Eva Rask, e-post till Eva Rask

Tabita Sellin Jönsson, e-post till Tabita Sellin Jönsson

Mia Svantesson Sandberg, tfn 019-6025847, e-post till Mia Svantesson Sandberg

Ann-Sofie Sundqvist, tfn 019-6020987, e-post till Ann-Sofie Sundqvist

Fredrik Söderqvist, tfn 019-6020745, e-post till Fredrik Söderqvist

Camilla Warnicke, e-post till Camilla Warnicke

Elisabeth Westerdahl, e-post till Elisabeth Westerdahl

 

Doktorer

Ahmed Amer

Susann Arnell, e-post till Susann Arnell

Mialinn Arvidsson Lindvall, tfn 019-6025895, e-post till Mialinn Arvidsson Lindvall

Anna Duberg, tfn 019-6025888, e-post till Anna Duberg

Marie Elwin, e-post till Marie Elwin

Maria Fogelkvist, e-post till Maria Fogelkvist

Mikko Hellgren, e-post till Mikko Hellgren

Ulrika Hylén, e-post till Ulrika Hylén

Erik Höglund, e-post till Erik Höglund

Markus Jansson, e-post till Markus Jansson

Stefan Jansson, tfn 019-6025789, e-post till Stefan Jansson

Naimi Johansson, tfn 019-6028734, e-post till Naimi Johansson

Marie Jönsson, e-post till Marie Jönsson

Kjerstin Larsson, e-post till Kjerstin Larsson

Katarina Lindstedt, tfn 019-6022855, e-post till Katarina Lindstedt

Kerstin Neander, e-post till Kerstin Neander

Veikko Pelto-Piri, e-post till Veikko Pelto-Piri

Anna Philipson, tfn 019-6027491, e-post till Anna Philipson

Linda Ryen, tfn 019-6027181, e-post till Linda Ryen

Lisa Rådman, e-post till Lisa Rådman

Ninos Samano, e-post till Ninos Samano

Mikael Selvin, e-post till Mikael Selvin

Reidun Stenberg, e-post till Reidun Stenberg

Moa Wahlqvist, e-post till Moa Wahlqvist

Cathrine Widehammar, e-post till Cathrine Widehammar

Camilla Wistrand, tfn 019-6025895, e-post till Camilla Wistrand

Ann-Britt Zakrisson, e-post till Ann-Britt Zakrisson

Samarbeten

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) samarbetar i stor utsträckning med olika kliniker vid universitetssjukhuset i Örebro och Örebro universitet. Samarbete med andra sjukhus och universitet samt kommuner i Sverige och utomlands förekommer också i varierande utsträckning.

Ett exempel på vårt samarbete med Örebro universitet och kommunerna i Örebro län är samverkansstrukturen "Forum 2.0" som avser forskning, implementering av ny kunskap, verksamhetsutveckling och kunskapsstyrning med fokus på äldreområdet. Mer information om "Forum 2.0" finns här.

Stöd till dig som forskar

Under rubriken infrastruktur kan du läsa om det stöd som finns för dig som forskar. På den här sidan har vi listat forskningens hela utbud av stöd från A-Ö.

Utbudet av stöd som Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) kan erbjuda är exempelvis:

Forskningsseminarier

Forskningsseminarier arrangeras vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) med syfte att främja kunskapsutveckling bland forskande medarbetare inom Region Örebro län samt bidra till nya kontakter och forskningssamverkan.

Två huvudtyper av forskningsseminarier arrangeras vid UFC:

 • Granskningsseminarier – Traditionella forsknings-/manusseminarier där manuskript presenteras av en presentatör och diskuteras med två utvalda granskare. Forskningsengagerade medarbetare på alla nivåer välkomnas att presentera. Vid seminarierna kan manus, projektidéer, forskningsplaner, ansökningar eller presentationer inför vetenskapliga kongresser diskuteras. Seminarierna leds av en ordförande utsedd av UFC. Tid avsatt för seminarier är 2 timmar.
 • Temaseminarier/temaserier – Seminarier eller föreläsningar för ökad vetenskaplig metodkunskap, ämnesfördjupning eller kompetensutveckling. Forskningsintresserade medarbetare inom RÖL är välkomna att själva initiera och anordna dessa seminarier. Utformningen av seminarierna kan variera.

Seminarierna är öppna främst för alla forskare, doktorander, övriga studenter och anställda inom Region Örebro län samt högskolor och universitet. Vissa temaseminarier kan även ha en snävare eller bredare målgrupp. Vanligtvis krävs föranmälan till seminarierna, helst åtta dagar före seminariet. Om seminariet har ett begränsat antal platser gäller först till kvarn. I regel hålls seminarierna i S-huset eller på distans.

Kontakta UFC:s funktionsbrevlåda om du inte är knuten till UFC men ändå vill ha våra månadsvisa utskick (e-post) om de seminarier som anordnas här. Mer information om var seminarierna annonseras finns nedan under rubriken "Information - För dig som önskar hålla ett seminarium vid UFC". 

Till dig som vill anordna ett seminarium

Skicka din intresseanmälan att hålla ett seminarium till UFC:s funktionsbrevlåda. Uppge vilket tillfälle det avser, typ av seminarium, manusets titel samt granskare vid granskningsseminarium. Presentatör eller handledare tar själv kontakt med två granskare, i regel en senior forskare och en doktorand. Ordförande, bör ha minst docentkompetens, och finns utsedd till schemalagda seminarier. Skicka sedan underlag som ska granskas (t.ex. manuskript) senast en vecka före seminariet till UFC:s funktionsbrevlåda. Seminarieadministratören vidarebefordrar materialet till de anmälda deltagarna, granskarna samt ordförande.

 

Om inte någon av de befintliga seminarietiderna passar, finns möjlighet att föreslå en egen tid. Skicka förslag på datum och tid, typ och titel på seminariet samt ev. granskare. Meddela om du behöver hjälp att boka in en ordförande och boka lokal.

 

Information om annonsering av seminariet

Planerat seminarium kommer att annonseras på följande sätt:
- här på UFC:s hemsida,
- UFC:s Facebook-sida,
- via sändlista (e-post) till forskare och doktorander knutna till UFC,
- den interna kalendern
- den externa kalendern för forskningsseminarier
- i Region Örebro läns nyhetsbrev ”Angeläget” samt
- på de informationsskärmar som finns i S-huset.

Information om seminariet skickas även till Institutionen för hälsovetenskaper eller Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet. Om annan annonsering önskas får den som håller i seminariet själv ordna detta.


Hör av dig till UFC:s funktionsbrevlåda om du önskar boka en seminarietid. 

 

December 2023

 • Tisdag 19/12, kl. 10:00-12:00

 

Januari 2024

 • Tisdag 16/1, kl. 10:00-12:00

Februari

 • Torsdag 1/2, kl. 10:00-12:00
 • Tisdag 13/2, kl. 13:00-15:00
 • Onsdag 28/2, kl. 10:00-12:00

Mars

 • Torsdag 7/3, kl. 10:00-12:00
 • Onsdag 13/3, kl. 13:00-15:00
 • Tisdag 19/3, kl. 10:00-12:00

April

 • Torsdag 4/4, kl. 13:00-15:00
 • Onsdag 10/4, kl. 10:00-12:00
 • Tisdag 16/4, kl. 13:00-15:00
 • Tisdag 23/4, kl. 10:00-12:00

Maj

 • Tisdag 2/5, kl. 13:00-15:00
 • Onsdag 8/5, kl. 10:00-12:00
 • Tisdag 14/5, kl. 13:00-15:00
 • Torsdag 23/5, kl. 10:00-12:00
 • Tisdag 28/5, kl. 13:00-15:00

Anmäl dig till samtliga seminarier här!

 

November

 • Torsdag den 23/11, kl. 10:00-12:00. Konferensrum Professorn (S-huset, vån 2, UFC)/distans.
  Manusseminarium: Patients and healthcare professional’s experiences of immediate mobilization at the post-anesthesia care unit after elective colorectal surgery
  Respondent: Rose-Marie Wilnerzon Thörn (doktorand)
  Granskare: Ann-Sofie Sundqvist (med.dr.), Anna Watz (dokorand)
  Ordförande: Tabita Sellin Jönsson (docent)

 

 • Tisdag den 28/11, kl 14:00-16:00. Endast distansnärvaro.
  Temaseminarium Nära vård: Teknik, verktyg och samverkan
  1) Patientsamverkan i forskningsprojekt

  Presentatör: Ylva Nilsagård (forskningsledare Nära vård och docent)
  2) Kan aktivering med ny teknik ge ökad livskvalité för personer med kognitiv nedsättning?” Presentation av ett doktorandprojekt.
  Presentatör: Alexandra Björck (doktorand)
  3) Samordnad individuell plan (SIP) - en viktig pusselbit i den nära vården. Ett strategiskt arbete för att stärka vårt verktyg för samplanering över huvudmannagränserna.
  Presentatör: Kristina Luhr (utvecklingsledare vid Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa)

 

December

 • Tisdag den 5/12, kl 09:30-11:30. Konferensrum Professorn (S-huset, vån 2, UFC)/distans.
  Manusseminarium: Mechanically assisted cough for patients with progressive neurological disease; For hope and relief in an uncertain disease progression
  Respondent: Anna Watz (doktorand)
  Granskare: Anette Forsberg (docent), Tanja Eriksson (doktorand)
  Ordförande: Maria Hälleberg Nyman (docent)

 

 • Onsdag den 13/12, kl 13:00-15:00. Konferensrum Studenten (S-huset, källarvån). Endast fysisk närvaro. Seminariet hålls på engelska.
  Temaseminarium om statistik: Sample size and power calculations
  Presentatör: Daniel Smith (disputerad statistiker vid Region Örebro län)

Utbildningar

Det största utbildningsuppdraget för UFC:s disputerade medarbetare är handledning av framför allt forskarstuderande på doktorandnivå men även magister/masternivå. Även doktoranderna handleder magisterarbeten (efter godkänd halvtid) eller uppsatser på grundutbildningsnivå. 

Följande utbildningar är också knutna till UFC:

 • Mätning av hälsorelaterad livskvalitet (7,5 hp). Kursen anordnas av Örebro universitet och riktar sig till doktorander. Kursen syftar till att ge en fördjupning i mätning av hälsorelaterade livskvalitet avseende metod, tillämpning, analys och tolkning.
 • Suicidiologi för forskarstuderande (4 hp). Kursen anordnas av Örebro universitet och riktar sig till doktorander. Kursen syftar till att ge kunskap inom suicidologi som forskningsområde och tillämpning av suicidriskbedömning.
 • Vetenskapligt förhållningssätt. Kursen erbjuds till ST-läkare och syftar till att ge kunskaper i vetenskapliga metoder, forskningsetiska principer och granskning av medicinsk forskning. 

Forskningsbokslut och publikationer

I vår projektdatabas samlar vi information om de projekt, studier och kliniska prövningar som pågår i vår verksamhet. Varje år sammanställer vi ett forskningsbokslut som innehåller årets forskningsproduktion i form av publikationer. 

Här hittar du våra publikationer och pågående projekt.

Nedan finns de tre senaste verksamhetsberättelserna. Kontakta UFC om du är intresserad av verksamhetsberättelser från tidigare år.

Kontaktinformation

Funktionsbrevlåda/Telefon

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, S-huset (ingång S1), Södra Grevrosengatan 52 A

Postadress

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Universitetssjukhuset Örebro (S-huset), 701 85 Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 november 2023