Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Biograf och visning

Film i Örebro län hjälper både dig som driver biograf och dig som tillfälligt vill visa en film för en publik. Vi fungerar som ett komplement till de större visningsorganisationerna och stödjer även mindre fria arrangörer som vill visa film.

Film i Örebro län stödjer dig

Vill du göra ett mervärdesarrangemang utöver den repertoarvisade filmen på biografen, eller kanske en filmfestival utomhus eller på annan plats än biografen?

Kontakta oss så försöker vi hjälpa till. Det vanligaste är att du söker vårt ekonomiska visningsstöd till ditt arrangemang. Men vi kan också coacha dig genom planering och publikarbete.

Vi arbetar aktivt med stöd till kommuners och biografers utvecklingsarbete genom att omvärldsbevaka, sprida information och erbjuda konferenser och fortbildningar.

Hör av dig till oss så samtalar vi kring din idé!

Arrangemangsstöd filmvisning

Planerar du en filmfestival eller annan visning utöver det ordinarie repertoarprogrammet? Kanske ett regissörsbesök för att ge publiken ett mervärde vid filmvisningen? Eller har du en idé om att visa film på något helt annat ställe än på biografen?

Film i Örebro län kan ge stöd sådana aktiviteter. Antingen som ett direkt stöd, eller genom att vi går in som medarrangör.

Sök Arrangemangsstöd filmvisning

Biografstöd från Svenska Filminstitutet

För att stärka biografer på mindre orter och komplementbiografer i större städer fördelar Filminstitutet stöd till biografägare för upprustning, publikarbete och öppna visningar för film som fått lanseringsstöd. Stöd fördelas även till utveckling av biografverksamhet på mindre ort.

Kontakta gärna Film i Örebro län för stöd i utformningen av er ansökan.

Sök Biografstöd (Svenska Filminstitutet)

En del av uppdraget är att stärka arbetet med film för barn och unga i skolan och på fritiden genom bland annat skolbio och film som pedagogiskt verktyg. Andra delar handlar om att stötta biograf- och visningsverksamhet och att ge stöd till filmutveckling i länet. Filmutveckling innebär att dels stötta nya filmare, dels stärka den professionella filmproduktionen med olika former av stödstrukturer samt genom kompetensutveckling.

Från och med 2022 har den filmfrämjande verksamheten i uppdrag att stärka den professionella filmbranschen i länet genom sökbara utvecklingsstöd för långfilm och tv-serieproduktion som främst riktar sig till filmbolag från länet. För större satsningar i länet och för att skapa en mer livskraftig och hållbar filmbransch behövs sökbara medel för samproduktion samt på sikt filmkommissionärverksamhet.

Det regionala uppdraget är att

  • stärka den kulturella infrastrukturen inom filmområdet i Örebro län
  • främja barn och ungas möjlighet att använda film som pedagogiskt instrument, uppleva film som konstform och prova på film som personligt uttrycksmedel
  • ge unga och nya filmare möjlighet att på fritiden vidareutveckla sina skapande förmågor inom film genom exempelvis nätverk, fortbildning, tekniktillgång och ekonomiskt stöd
  • arbeta för att länets invånare ska ha nära till filmkulturella upplevelser på privata, kommunala och föreningsdrivna biografer och andra platser genom fristående arrangörer
  • främja regional filmproduktion och professionella filmares förutsättningar att verka i hela länet
  • genom omvärldsbevakning, kompetensutveckling samt regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av film i länet.

Kontakter

Jerry Eriksson

Utvecklingsledare: Film (biograf och visning, filmproduktion)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 december 2023