Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

För filmare

Vi ger dig stöd hela vägen från manus till färdig film. Oavsett erfarenhet hjälper vi dig att utvecklas som filmare i Örebroregionen.

Film i Örebro län erbjuder coachning, lån av teknik och ekonomiska stöd. Du kan också få stöd genom att hitta likasinnade i nätverk, på festivaler och på utbildningar. 

Syftet med verksamheten är att Örebroregionen ska vara en plats där du kan utvecklas inom alla delar ev en filmproduktion, från idé till inspelning och distribution.

Spektra – nätverk och branschmöten

För dig som kommit en bit i ditt filmande erbjuder vi en mötesplats där du får möjlighet att träffa likasinnade filmare i länet och regioner i närheten. Du får nätverka och träffa branschen på olika platser i Mälardalen.

Spektra

Pitch-kurs

Sitter du med en idé till en film, ett halvskrivet manus eller kanske ett färdigt manus? Är det dags att hitta samarbetspartners och finansiering? Då är ”att pitcha” sitt projekt ett bra verktyg.

Du söker dig till vår kortkurs med ett befintligt projekt, och får öva din pitch-presentation inför en professionell branschpanel.

Pitch-kurs

 

Filmfrukost – mötesplats för kreatörer med filmen i fokus

Filmfrukost är för dig som har ett särskilt intresse för filmskapande, oavsett ålder eller erfarenhet. Här möter du andra likasinnade och får tips, idéer, inspiration och en god start på dagen. För som de säger: Filmfrukosten är dagens viktigaste mål.

Filmfrukostar arrangeras ett par gånger per termin och annonseras på Film i Örebro läns och Örebro Filmförenings sociala mediekanaler.

Filmfestivaler

Möt andra filmare på våra festivaler Örebro Short Film Fest och Noomaraton

Örebro Short Film Fest

Har du gjort en kortfilm under något av de senaste två åren kan du visa upp den på länets egen kortfilmsfestival. Här finns visningsklasser för alla åldrar.

Du som är mellan 16–26 år gammal kan kvalificera sig vidare till Novemberfestivalen – SM i ung svensk film.

Örebro Short Film Fest

Noomaraton

Vill du utmana dig själv i filmskapande? Du kanske redan är inbiten filmare, eller så vill du bara testa på att göra film under en helg tillsammans med kompisar. Då är Noomaraton för dig. Tävlingen där hela landet gör film på 24 timmar. Det enda du får veta är: ett tema, tre platser och tre föremål som alla ska vara med i den färdiga filmen.

Noomaraton

Örebro län har två utvecklingsledare med fokus på att utveckla och främja filmområdet i länet. Utvecklingsledarna arbetar tillsammans, men har olika uppdrag. Den ena fokuserar på talangutveckling/produktion och biograf och visningsfrågor, och den andra på filmpedagogisk utveckling för och med barn och unga.

Verksamheten är medlem i den nationella ideella föreningen Filmregionerna och i Nätverket för regional kulturutveckling. Samverkan sker med flera andra filmresurscentrum, företrädesvis i Mellansverige.

Det regionala uppdraget är

  • att stärka den kulturella infrastrukturen inom filmområdet i Örebro län.
  • film i skolan – att främja barn och ungas möjlighet att använda film som pedagogiskt instrument, uppleva film som konstform och prova på film som personligt uttrycksmedel.
  • ung filmproduktion och talangutveckling – att ge unga och nya filmare möjlighet att på fritiden vidareutveckla sina skapande förmågor inom film genom exempelvis nätverk, fortbildning, tekniktillgång och ekonomiskt stöd.
  • biograf och visning – att arbeta för att länets invånare ska ha nära till filmkulturella upplevelser på privata, kommunala och föreningsdrivna biografer och andra platser genom fristående arrangörer.
  • att genom omvärldsbevakning, kompetensutveckling samt regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av film i länet.

Region Örebro län vill 2020–2023

  • utveckla en regional modell för ökat samarbete kring film i skolan och kulturskolan så att kunskaper om filmmediet når alla barn oavsett bakgrund och socioekonomi.

Kontakter

Jerry Eriksson

Utvecklingsledare: Film (biograf och visning, filmproduktion)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 december 2020