Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kultur för barn och unga

Kultur ska vara en självklar del av vardagen, oavsett ålder eller var man bor. Barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet förutsätter ofta initiativ och engagemang från vuxna.

  • Du som arbetar med kulturverksamhet för barn och unga kan vända dig till oss för att få råd och stöd i ditt arbete.
  • För dig som är ung eller har en kulturintresserad ungdom i din närhet finns en samling länkar längre ner på sidan.

Kultur för dig som arbetar med barn och unga

KulturKraft för varenda unge, kreativitet - känsla - gemenskap - identitet

KulturKraft för varenda unge

På KulturKraft finns professionell kultur för barn och unga mellan 3-19 år. Utbudet kan bokas av skolor och kommuner i Örebro län.

aliEn Dance Company - Kulturutbudsdag 2019

Kulturutbudsdag

Varje år arrangerar vi en kulturutbudsdag där du kan ta del av smakprov från det regionala kulturutbudet som sedan går att boka via KulturKraft. Du anmäler dig på kulturkraftorebrolan.se

Prata om konst och kultur i klassrummet

Anna Berg, teaterdramaturg, ger tre tips till pedagoger i sin föreläsning Grejen med konst.

Region Örebro län vill 2020–2023 

  • stärka förutsättningarna för att alla barn i länet ska få tillgång till kultur i förskola och skola genom ett systematiskt arbete.
  • fortsätta vara en del i arbetet med att öka möjligheten för barn och unga i länet att utöva kultur tillsammans med länets kommuner exempelvis genom samordning av de kommunala kulturskolorna.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 november 2022