Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kultur för barn och unga

Kultur ska vara en självklar del av vardagen, oavsett ålder eller var man bor. Barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet förutsätter ofta initiativ och engagemang från vuxna.

  • Du som arbetar med kulturverksamhet för barn och unga kan vända dig till oss för att få råd och stöd i ditt arbete.
  • För dig som är ung eller förälder finns en samling länkar längre ner på sidan.

Vi stödjer olika projekt som gör kultur tillgänglig för barn och unga, främst genom skolan, musik/kulturskolan, bibliotek och genom föreningslivet.
Utgångspunkten är att kultur ska finnas både som eget område och som lärprocess under hela skolgången. Målet för kultur i skolan är ökad måluppfyllelse av läroplanen.

Vi arbetar tillsammans med Örebro läns kommuner och de regionala kulturverksamheterna för att utveckla kulturen för barn och unga.

Kultur i skola och förskola

KulturKraft - regionalt kulturutbud

På KulturKraft hittar du professionell kultur för barn och unga mellan 3-19 år. Utbudet kan bokas av skolor och kommuner i Örebro län.

Kulturutbudsdag

Varje vår arrangerar vi en kulturutbudsdag där du kan ta del av smakprov från det regionala kulturutbudet som sedan går att boka via KulturKraft. Du anmäler dig till utbudsdagen via webbplatsen KulturKraft.

KulturKraft - för varenda unge

För pedagoger

Bokstart

Dans för barn och unga

Digitalt klassrum med arkivpedagogiskt material för skolans alla årskurser

Filmpedagogiskt arbete i klassrummet

Konstpedagogik - Bortom de blå bergen

Litteratur och skrivande för barn och unga

Länsmusiken i Örebro - för skola och förskola

Länsteatern i Örebro - barn och unga

Teater Martin Mutter - barn och unga

Örebro läns museum - visningar och pedagogiska program för skola

För dig som är ung

Digit! Skrivartävling

Feriepraktik kultur

Kulturkollo 2021 på Kulturkvarteret i Örebro

Noomaraton - filmtävling för alla

Skapa dans - koreografitävling

Vill du göra ett kulturevent? Sök stipendiet Ung peng!

Vill du börja med amatörteater?

Länk 2022 - för teaterintresserade grupper

Örebro Short Film Fest - kortfilmsfestival

Region Örebro län vill 2020–2023 

  • stärka förutsättningarna för att alla barn i länet ska få tillgång till kultur i förskola och skola genom ett systematiskt arbete.
  • fortsätta vara en del i arbetet med att öka möjligheten för barn och unga i länet att utöva kultur tillsammans med länets kommuner exempelvis genom samordning av de kommunala kulturskolorna.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 maj 2021