Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

För pedagoger och unga

Vi hjälper dig som vill komma igång med dans i din verksamhet för barn och unga i förskola eller skola. Vi finns också till för dig som är ung och vill fortsätta utvecklas inom dans genom tips och råd på utbildningar och tävlingar.

Dansens dag

Dansens dag den 29 april är en årligen återkommande temadag för att ge dansen särskild uppmärksamhet i alla tänkbara sammanhang.

För pedagoger

Det professionella utbud vi förmedlar inom dans hittar du och kan boka direkt via Region Örebro läns webbportal KulturKraft. Där finns utbud som passar barn och unga i förskola, skola och gymnasiet.

Varför dans i skolan?

I filmen ”Dans i skolan - estetik, identitet & hälsa” presenteras tre exempel på dans i skolan-verksamheter.

Nätverk för förskolan

Vill du komma igång med mer dans i den dagliga verksamheten på er förskola?

Gå med i vårt nätverk för dans i förskolan - där får du tips och inspiration!

Nätverk för dans i förskolan

Dansväskan

Dansväskan är en fortbildning som riktar sig till förskolepedagoger och vill inspirera till mer dans i den dagliga verksamheten.

Dansväskan för förskolan

För unga dansare

För dig som är ung dansare eller koreograf finns koreografitävlingen Skapa dans.

Skapa dans – koreografitävling

Är du 14–22 år och gillar att skapa dans och själv koreografera? Då kan du vara med i vår spännande koreografitävling där vinnaren tävlar i riksfinalen i Stockholm.

Dansverksamheten hos Region Örebro län ger olika stöd till aktörer inom det konstnärliga dansfältet. Exempel på stöd är residensmöjligheter samt ekonomiska bidrag vid dansproduktion och arrangörskap. Dansverksamheten erbjuder även fortbildningsinsatser så som dansklasser för yrkesverksamma.

En del av verksamheten är riktad till förskola/skola och pedagoger. Ett annat verksamhetsområde är talangutveckling för unga dansare i länet där koreografitävling och mentorskap ingår.

Verksamheten stödjer dansarrangörer i länet. Det kan handla om olika projekt, utbildningar och ekonomiskt stöd för att stärka arrangörsutvecklingen och möjligheten att ta del av dans i hela länet.

Det regionala uppdraget för professionell dans är att

  • stärka den sceniska dansens ställning i regionen, så att ett varierat utbud av scenkonstnärlig dans med god kvalitet kan visas regelbundet i olika delar av länet
  • skapa en hållbar infrastruktur för den sceniska dansen med fungerande platser, arrangörer och producenter i samverkan med till exempel kommuner och teatrar i Örebro län samt andra regioner. Mobilitet är en viktig del i utvecklingen
  • arbeta med nationellt och internationellt samarbete och omvärldsbevakning för att utveckla dansen i länet.

Det regionala uppdraget för dansfrämjande är att

  • arbeta för att alla, med ett särskilt fokus på barn och unga, ska ha möjlighet att ta del av professionell dans och själva dansa
  • stärka möjligheterna för amatörer och professionella inom dansområdet att verka och utvecklas i länet
  • stötta utvecklingen av unga dansare i länet.
  • genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja utvecklingen av dans i länet
  • genom regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av dans i länet.

Kontakter

Mia Jonasson-Eklund

Utvecklingsledare: Dans

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 januari 2024