Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

För pedagoger och unga

Vi hjälper dig som vill komma igång med dans i din verksamhet för barn och unga i förskola eller skola. Vi finns också till för dig som är ung och vill fortsätta utvecklas inom dans genom tips och råd på utbildningar och tävlingar.

För pedagoger

Det professionella utbud vi förmedlar inom dans hittar du och kan boka direkt via Region Örebro läns webbportal KulturKraft. Där finns utbud som passar barn och unga i förskola, skola och gymnasiet.

Varför dans i skolan?

I filmen ”Dans i skolan - estetik, identitet & hälsa” presenteras tre exempel på dans i skolan-verksamheter.

Nätverk för förskolan

Vill du komma igång med mer dans i den dagliga verksamheten på er förskola?

Gå med i vårt nätverk för dans i förskolan - där får du tips och inspiration!

Nätverk för dans i förskolan

Dansväskan

Dansväskan är en fortbildning som riktar sig till förskolepedagoger och vill inspirera till mer dans i den dagliga verksamheten.

Dansväskan för förskolan

För unga dansare

För dig som är ung dansare eller koreograf finns koreografitävlingen Skapa dans.

Skapa dans – koreografitävling

Är du 14–22 år och gillar att skapa dans och själv koreografera? Då kan du vara med i vår spännande koreografitävling där vinnaren tävlar i riksfinalen i Stockholm.

Örebro län har två utvecklingsledare med fokus på att utveckla professionell dans i länet och att främja dans.

Utvecklingsledarna arbetar tillsammans, men har olika uppdrag. Den ena fokuserar på professionell dans och den andra på dansfrämjande. Utvecklingsledarna ingår i Nätverket för regional kulturutveckling och i olika nätverk för samverkan med andra län.

Professionell dans

Det regionala uppdraget är

  • att stärka den sceniska dansens ställning i regionen, så att ett varierat utbud av scenkonstnärlig dans med god kvalitet kan visas regelbundet i olika delar av länet.
  • att skapa en hållbar infrastruktur för den sceniska dansen med fungerande platser, arrangörer och producenter i samverkan med till exempel kommuner och teatrar i Örebro län samt andra regioner. Mobilitet är en viktig del i utvecklingen.
  • att arbeta med nationellt och internationellt samarbete och omvärldsbevakning för att utveckla dansen i länet.

Region Örebro län vill 2020–2023

  • finna formerna för en hållbar organisering av den sceniska dansen i länet i samverkan med fler aktörer.

Dansfrämjande verksamhet

Det regionala uppdraget är

  • att arbeta för att alla, med ett särskilt fokus på barn och unga, ska ha möjlighet att ta del av professionell dans och själva dansa.
  • att stärka möjligheterna för amatörer och professionella inom dansområdet att verka och utvecklas i länet.
  • att stötta utvecklingen av unga dansare i länet.
  • att genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja utvecklingen av dans i länet.
  • att genom regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av dans i länet.

Region Örebro län vill 2020–2023

  • öka möjligheterna för barn och unga i hela länet att möta dans genom att stärka danspedagogers möjlighet att verka och utvecklas i länet.

Kontakter

Mia Eklund

Utvecklingsledare: Dans

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 december 2022