Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Danshälsa

Dans kan vara en resurs i förebyggande och hälsofrämjande arbete. Flera undersökningar och studier bekräftar dansens betydelse för hälsan. Dans kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem.

Dans i Örebro län/Region Örebro län finansierar och har finansierat flera projekt inom området. Här hittar du information om dessa projekt och länkar till verksamheter inom området.

Anna Duberg, Dans för hälsa

Ett systematiskt utvecklingsarbete, Dans för hälsa, pågår i Örebro län för att minska psykisk ohälsa bland ungdomar.

Region Örebro län ger stöd till organisationer och kommuner genom utbildning, processtöd för implementering av en forskningsbaserad dansinsats, samt startbidrag till kommuner för att starta upp verksamhet.

Läs mer om DANS FÖR HÄLSA (Anna Duberg dansforhalsa.se)

Lars, en 83-årig örebroare som deltar i “Dans för parkinson”.

Studieförbundet i Örebro erbjuder kursen Dans efter metoden Dans för Parkinson i Örebro län (studieframjandet.se)

Bakgrund: Regional utveckling, Region Örebro län, deltog i ett forskningsprojekt för att utvärdera vilka hälsorelaterade effekter dans för personer med Parkinson kan ha. Som en del i forksningsprojektet och med stöd av regional utveckling erbjöds kursen Dans för Parkinson via Studiefrämjandet i Örebro.

Dans för Parkinson baserar på metoden Dance for PD®, som utvecklades av Mark Morris Dance Group i New York. Metoden riktar sig till personer med Parkinsons sjukdom och används världen över.

Parkinsonförbundet - Parkinson Örebro län (parkinsonforbundet.se)

Personer sitter mitt emot varandra på stolar och gör spegeldans

Med stöd av Regional utveckling, Region Örebro län, startade under 2022 en förstudie för att utveckla en dansmetod för personer med kognitiv svikt. Personer med kognitiv svikt och demensdiagnoser kan ha stor behållning av dansen både psykiskt, fysiskt och socialt.

Under 2023 och 2024 kommer metoden att spridas till fler platser i Örebro län. Just nu erbjuder Region Örebro län prova på tillfällen i dans för personal och personer med demensdiagnoser.

För mer information, se inbjudan:

Kurstillfällen våren 2024 - anmäl dig här

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 januari 2024