Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

För pedagoger och unga

Här finns information om litteratur och skrivande för dig som är ung och för dig som arbetar med barn och unga.

Du som är barn eller ungdom kan vara med i en årlig skrivartävling och gå kurser i kreativt skrivande på Kulturskolan. Du som arbetar med skrivande för barn och unga kan hitta utbud inom litteratur på KulturKraft och gå med i skrivnätverket.

För dig som är pedagog

Kulturkraft

Du som arbetar med barn och unga i förskola, skola och gymnasiet kan hitta Region Örebro läns professionella litteraturutbud på KulturKraft.

Skrivnätverk för dig som jobbar på bibliotek, kulturskola och studieförbund

Skrivnätverket är till för dig som jobbar med skrivande tillsammans med barn och unga på till exempel bibliotek, kulturskola och studieförbund.

Vill du bli inbjuden till skrivnätverkets träffar? Kontakta Linda Berg Ottoson.

För dig som är ung

Digit! - skrivartävling

Du som gillar att skriva och går i högstadiet eller gymnasiet kan vara med i skrivartävlingen Digit!

Digit!

Skrivande på Kulturskolan i Örebro

Du som är mellan 10-16 år kan anmäla dig till kurser i kreativt skrivande på Örebro kulturskola.

Det finns en utvecklingsledare inom litteratur som arbetar tillsammans med olika aktörer för att främja, utveckla och stärka litteraturen som konstform i länet.

Sedan 2013 är litteratur ett eget konstområde inom samverkansmodellen. Litteratur Örebro län startade som ett treårigt projekt 2018-2020. Från 2021 fortsätter arbetet med att skapa en hållbar och långsiktig infrastruktur inom litteraturområdet.

Utvecklingsledaren ingår i Nätverket för regional kulturutveckling och i det nationella nätverket för litteraturfrämjande.

Det regionala uppdraget är

  • att stärka den litterära kulturella infrastrukturen i Örebro län och synliggöra litteratur och litterära upphovspersoner i länet med syfte att främja litteraturen som konstform.
  • att stärka det litterära skapandet bland länets invånare oavsett bakgrund och kön med ett särskilt fokus på unga.
  • att genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja litteraturutvecklingen i länet.
  • att genom regionalt och nationellt samarbete främja litteraturutvecklingen i länet.

Region Örebro län vill 2020–2023

  • skapa en hållbar och långsiktig infrastruktur för att främja litteratur i hela länet, i samverkan med fler aktörer.

Kontakter

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare - bibliotek och litteratur

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 januari 2021