Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

För pedagoger och unga

Här finns information om litteratur och skrivande för dig som är ung och för dig som arbetar med barn och unga.

Kulturkraft

Du som arbetar med barn och unga i förskola, skola och gymnasiet kan hitta Region Örebro läns professionella litteraturutbud på KulturKraft.

Kulturkollo Kreativt skrivande

Ämnet kreativt skrivande är öppet för alla barn i länet som går i årskurs 1-6. Deltagare som kommer från kommuner utanför Örebro får låna busskort.

Anmälan till Kulturkollo är öppen i maj och annonseras i kalendern.

Kulturkollo Kreativt skrivande arrangeras årligen av Kulturskolan, Örebro kommun i samverkan med Region Örebro län.

Sommarförfattarskola

Sommarförfattarskola på Nynäs slott i Sörmland är för dig mellan 14-20 år som vill utveckla ditt skrivande. Det är ett fyradagars internat där du får professionell ledning i ditt skrivande av verksamma författare.

Anmälan till författarskolan är öppen i maj och annonseras i kalendern.

 

Den litteraturfrämjande verksamheten ger stöd till verksamma inom det litterära fältet. Det kan handla om ekonomiska stöd, fortbildning och nätverk.

Syftet är att skapa bättre förutsättningar för författare och andra funktioner i det litterära ekosystemet i länet – allt från skrivintresserade barn och ungdomar till etablerade författare. Centralt i verksamheten är att arbeta för en mer långsiktig etablering av litteraturen som konstform i länet.

Det regionala uppdraget är att

  • stärka den litterära kulturella infrastrukturen i Örebro län och synliggöra litteratur och litterära upphovspersoner i länet med syfte att främja litteraturen som konstform
  • stärka det litterära skapandet bland länets invånare oavsett bakgrund och kön med ett särskilt fokus på unga
  • genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja litteraturutvecklingen i länet.
  • genom regionalt och nationellt samarbete främja litteraturutvecklingen i länet
  • skapa bättre förutsättningar och villkor för författare och andra personer i det litterära ekosystemet att verka i länet, bland annat genom ekonomiskt stöd.

Kontakter

Johanna Berglund

Utvecklingsledare: Litteratur

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 31 maj 2023