Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

För arrangörer

Vi stödjer dig som vill att litteraturen ska bli tillgänglig för fler. Det gör vi genom att ge tips, råd och ekonomiskt stöd.

Litteratur Örebro län hjälper dig som vill ordna ett litterärt evenemang. Det kan vi göra genom att ge tips, råd och ekonomiskt stöd.

Litterära arrangemang som fått stöd

Litteratur i Örebro län har samarbetat och gett stöd till följande litterära evenemang och arrangemang i länet:

 • Litteraturens lördag
 • Läsfest i Askersund
 • Örebro län läser och skriver
 • Bergslagens största bokloppis
 • Live at heart: write
 • Modersmålsdagen i Vivalla

Det finns en utvecklingsledare inom litteratur som arbetar tillsammans med olika aktörer för att främja, utveckla och stärka litteraturen som konstform i länet.

Sedan 2013 är litteratur ett eget konstområde inom samverkansmodellen. Litteratur Örebro län startade som ett treårigt projekt 2018-2020. Från 2021 fortsätter arbetet med att skapa en hållbar och långsiktig infrastruktur inom litteraturområdet.

Utvecklingsledaren ingår i Nätverket för regional kulturutveckling och i det nationella nätverket för litteraturfrämjande.

Det regionala uppdraget är

 • att stärka den litterära kulturella infrastrukturen i Örebro län och synliggöra litteratur och litterära upphovspersoner i länet med syfte att främja litteraturen som konstform.
 • att stärka det litterära skapandet bland länets invånare oavsett bakgrund och kön med ett särskilt fokus på unga.
 • att genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja litteraturutvecklingen i länet.
 • att genom regionalt och nationellt samarbete främja litteraturutvecklingen i länet.

Region Örebro län vill 2020–2023

 • skapa en hållbar och långsiktig infrastruktur för att främja litteratur i hela länet, i samverkan med fler aktörer.

Kontakter

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare - bibliotek och litteratur

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 januari 2021