Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

För arrangörer

Vi stödjer dig som vill att litteraturen ska bli tillgänglig för fler. Det gör vi genom att ge tips, råd och ekonomiskt stöd.

Litteratur Örebro län hjälper dig som vill ordna ett litterärt evenemang. Kontakta oss för tips, råd och mer information om ekonomiskt stöd.

Litterära arrangemang som fått stöd

Litteratur i Örebro län har samarbetat och gett stöd till följande litterära evenemang och arrangemang i länet:

 • Poesi i Frövi
 • Förintelsens dag på Bio Roxy
 • Deckarfestivalen i Nora
 • Läsfest i Askersund
 • Ortens bästa poet
 • Bergslagens bokloppis
 • Live at heart lyric

Den litteraturfrämjande verksamheten ger stöd till verksamma inom det litterära fältet. Det kan handla om ekonomiska stöd, fortbildning och nätverk.

Syftet är att skapa bättre förutsättningar för författare och andra funktioner i det litterära ekosystemet i länet – allt från skrivintresserade barn och ungdomar till etablerade författare. Centralt i verksamheten är att arbeta för en mer långsiktig etablering av litteraturen som konstform i länet.

Det regionala uppdraget är att

 • stärka den litterära kulturella infrastrukturen i Örebro län och synliggöra litteratur och litterära upphovspersoner i länet med syfte att främja litteraturen som konstform
 • stärka det litterära skapandet bland länets invånare oavsett bakgrund och kön med ett särskilt fokus på unga
 • genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja litteraturutvecklingen i länet.
 • genom regionalt och nationellt samarbete främja litteraturutvecklingen i länet
 • skapa bättre förutsättningar och villkor för författare och andra personer i det litterära ekosystemet att verka i länet, bland annat genom ekonomiskt stöd.

Kontakter

Johanna Berglund

Utvecklingsledare: Litteratur

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 april 2024